search instagram arrow-down

Brev


Kalla höstvindar drar in över Nasdaq


Med start under torsdagen förra veckan har Nasdaq fallit med drygt 8% på en vecka. Efter de senaste månadernas fantastiska återhämtning har marknaden börjat ifrågasätta värderingarna bland Nasdaqbörsens teknikbolag.

Världsindex är därmed också ner under veckan med ca 3,6 %.

Makro

Veckan har inte dominerats av makrohändelser men värt att notera är att Trump valde att spela ut förslaget att ”frikoppla” USA:s ekonomi helt från Kina under sitt Labour Day-tal. Han säger sig fundera på att helt sluta göra affärer med Kina och varnar amerikanska bolag som tillhandahåller arbetstillfällen i Kina att de kan beläggas med blockad. Det är naturligtvis valpropaganda och svårgenomförbart, inte minst med tanke på att Kina äger mer än 5% av alla emitterade amerikanska statspapper.

Vidare funderar USA på nya handelshinder mot Kina. Denna gång gäller det specifikt regionen Xinjiang där Kina genomför de otrevliga ”omskolningarna” av den muslimska minoriteten som har ifrågasatts under flera år. USA vill stoppa import av tomater och bomull som är provinsens största exportvaror. Sannolikt leder naturligtvis sanktioner till motsanktioner från Kina och därmed återupptas handelskriget.

Vi noterar även att röster på sociala medier även vill bojkotta den nya Mulan-filmen som delvis spelats in i just Xinjiang. Huvudrollsinnehavaren, den kinesiska aktrisen Yifei Liu, ska också i uttalanden bland annat stöttat den kinesiska regimens hantering av protesterna i Hong Kong. Tanken från Disney´s sida med inspelningar i Kina och en kinesisk stjärna i huvudrollen har naturligtvis varit att attrahera en kinesisk månghövdad publik. Kanske missade man här lite i sin Due Diligense.

Bostadsmarknaden i Sverige är glödhet och priserna för både lägenheter och villor steg med 2% ytterligare under augusti. Hittills i år har lägenheter stigit med 4% och villor med 8%.

Europeiska centralbanken (ECB) lämnar styrräntan och bankens insättningsränta oförändrad och justerar inte heller i sitt program för stödköp, enligt räntebeskedet på torsdagen. Samtidigt ser bankens ekonomer ett något mindre BNP-ras i år än vad man tidigare.befarat. Eurozonens BNP beräknas falla med 8 procent i år. I juni låg prognosen på minus 8,7 procent.

Räntemarknaden

Små rörelser på långa räntorna under veckan, amerikanska 10-åringen handlas runt 0,69% jämfört med 0,72% i början av veckan. Svenska 10-åringen har handlats ner något från runt 0,07% till 0,03% under veckan.

Aktiemarknaden

Efter en fantastisk börsmånad i augusti tog sig marknaden en rejäl törn de senaste dagarna. Tekniktunga Nasdaq har fallit med över 8% sedan i torsdags förra veckan. Marknaden ifrågasätter nu den snabba återhämtningen och noterar att S&P 500 nu handlas på p/e 29, en nivå vi inte sett sedan finanskrisen. Värdering är alltid svårt att endast relatera till som enskild faktor. Man måste beakta att vinsterna har kommit ner under pandemin och e:et (i P/E), dvs nämnaren, har blivit lägre under krisen varför man skulle kunna tillåta ett högre P/E-tal om man tror på en vinstnormalisering. Vidare tycks ett teknikskifte ha påskyndats under pandemin då människor i högre utsträckning har handlat online eller använt digitala tjänster varför också tillväxttalen i både vinst och försäljning rusar i många teknikbolag. Är detta en tillfällig förändring som kommer att reverseras efter pandemin eller har många teknikbolag faktiskt fått en push i sin försäljning som kommer att vara uthållig även efter krisen då kunderna gillar de digitala produkterna? Det är svåra frågor att svara på men vi lutar åt att teknikbolagen faktiskt har fått en uthållig push framåt under pandemin. Vidare bör man även beakta de tydliga förändringarna i ränte- och inflationsutsikter som vi har sett under de senaste månaderna. Nu tror nog ingen på att vi kommer se nämnvärt högre räntor under överskådlig framtid. Så såg det inte ut vid sista räntehöjningen från FED i dec 2018. Då förväntade sig marknaden att FED skulle ha höjt räntan till 3% i slutet av 2020. Väldigt långt ifrån dagens nivå på 0,25% och kom ihåg att räntesänkningarna faktiskt började innan pandemin. Låga räntor tvingar investerare som söker avkastning längre ut på riskskalan in i tillgångar med högre avkastningspotential, såsom aktier. I andra änden gynnas växande bolag som vill investera av ett lågränteklimat då lånefinansiering blir billigare. Det är svårt att säga vart börsen ska under de närmaste månaderna men man kan i alla fall konstatera att klimatet bör vara ganska gynnsamt för snabbväxande bolag på lite sikt.

Ytterligare ett skäl till att teknikaktier i allmänhet gått lite sämre är fredagens annonsering att Tesla inte kommer in i S&P i september. Detta var överraskande och skälet från börsen är för volatil (och låg) vinst i bolaget. Många investerare och småsparare hade nog spekulerat i att Tesla skulle in i det stora indexet och därmed tvinga massor av indexförvaltare att köpa aktien och driva upp kursen ytterligare. I Tesla tycker vi att man kan tala om en värderingsbubbla. Vi har svårt att se att bolaget någonsin kommer at växa in i dagens värdering trots att aktien är ner 25% under september.

Vi noterar att EQT köper in sig i Securitas, som Sverigefonden äger, för att skapa aktieägarvärde. Det ska bli spännande att se vad det kan innebära framöver.


FED lyfter frågan om möjliga framtida balansräkningsproblem

Rapporterna är nu i princip avverkade, endast några eftersläntrare återstår. C19 verkar under veckan vara inne i ett avvaktande läge där vi de senaste veckorna har sett vissa oroväckande ökningar och därmed eskalerande restriktioner från flera länder. Nyhetsflödet har istället präglats av demokraternas partikonvent som innebär uppstarten på valkampanjen.

Makro

De ledande börserna vände nedåt på onsdagskvällen i samband med presentationen av det senaste protokollet från den Amerikanska Centralbanken FED:s möte i slutet av juli. I protokollet vädrade vissa centralbanksledamöter balansräkningsrädsla. Vidare menade policykommittén att återhämtningen på arbetsmarknaden med stor sannolikhet avstannat och att ytterligare förbättring är avhängigt en bred och långsiktig återöppning av ekonomin.

En av de större riskerna som målades upp för framtiden var ytterligare virusvågor, vilka skulle kunna få kreditmarknaden att återigen stramas åt och frysa. En annan risk var att stöden till hushåll, företag och lokala myndigheter i landet skulle dras tillbaka. I det sistnämnda sällar sig därmed FED snarare till Demokraternas än Republikanernas förslag angående fortsatta stödåtgärder. Vidare förde man en längre diskussion kring det allmänna läget i den amerikanska ekonomin under de senaste, och de kommande åren. Röster höjdes från ledamöterna kring en viss oro för balansräkningen där budgetunderskotten ständigt ökar skuldbördan. Statsskulden har i USA gått från ca 50% av BNP år 2000 till 108% efter Q1 2020 och ökningen lär fortsätta under året.

Budgetunderskott och skuldbörda är något som kommer att komma upp på tapeten när de ekonomiska konsekvenserna av pandemin ska summeras och det är inte uteslutet att länder som gick in i krisen med höga skulder, såsom Italien, Spanien och kanske Frankrike, kan hamna i problem liknande dem vi såg efter förra finanskrisen. Dessa länder låg 2019 på nivåer mellan 100% – 135% statsskuld i förhållande till BNP jämfört med exempelvis Sverige som låg på 37% 2019 och beräknas närma sig 45% under 2020. Värt att notera är också att under finanskrisen 2008, som slog hårt på USA, gick statsskulden där från 60% till 80% under en 2-årsperiod. Vi lär få anledning att återkomma till detta ämne framöver.

Bostadspriserna i Sverige fortsätter upp på bred front i juli, enligt Valueguards HOX-index som steg 2,0 procent jämfört med föregående månad. Priserna på bostadsrätter är därmed nästan tillbaka där de var i februari, innan nedgången under den mest akuta coronakrisen, samtidigt som villapriserna återigen slog ett nytt prisrekord. Från politiskt håll hör vi röster kring att delar av finansieringen till pandemistöden bör tas från bostadsmarknaden i form av slopade ränteavdrag och införande av fastighetsskatt.  Åtgärder av den senare typen kan naturligtvis bryta den uppåtgående pristrenden abrupt och potentiellt skapa oro och prisfall om man inte är försiktig. Bostadsmarknaden är känslig och kan också lätt utveckla sig till en fastighetskris vid för snabba ändringar av spelreglerna.

Positivt besked fick vi från Scania som planerar att häva korttidspermitteringarna i månadsskiftet. ”Vi tror att dagens besked tas emot positivt av medarbetarna. Men även om vi går tillbaka till normal arbetstid är vi inte ur krisen, det är fortfarande ett osäkert och tufft år” säger bolaget.

Räntemarknaden

En hel del emissioner har gjorts under veckan på primärmarknaden. Bland andra Kungsleden gjorde en grön obligation med 5-årig löptid. För detta fick dom betala 3m Sibor +167bps. Även Holmen och fastighetsbolaget Intea är i färd med att emittera nya obligationer och förväntas göra det inom de närmsta dagarna.

De långa räntorna i både Sverige och USA sjönk något i veckan. Den amerikanska 10-årsräntan handlades runt 0,71 i början av veckan till 0,65 i slutet av veckan och den svenska 10-årsräntan gick från 0,11 i början av veckan till 0,06 i slutet av veckan.

Aktiemarknaden

Vi har haft några eftersläntrande rapporter i veckan Från bland annat ICA och Nibe som finns i fondernas portföljer. ICA rapporterade starka siffror, men förväntningarna var också högt ställda då analytiker räknat med att matkontot får en extra slant i år när semesterutgifterna i form av resor kanske varit lägre än normalt. ICA-aktien var relativt oförändrad. Nibe kom med starka siffror och steg med över 7% under rapportdagen.

Vi noterar att aktivistfonden Cevian, med Christer Gardell i spetsen, har sålt stora mängder aktier i både Ericsson och ABB under sommaren. Hägrar måhända nya investeringar runt hörnet eller anser man att börsen har varit lite för stark? Framtiden får utvisa.


I väntan på nya stödpaket

Demokraterna och Trump-administrationen är långt ifrån varandra i diskussionerna om nya stimulanser i spåren av coronapandemin enligt representanthusets talman Nancy Pelosi. Dock vet vi ju att de alltid kommer överens till slut.
Veckan har präglats av förhoppningar på fortsatta stimulanser, svagt fallande statistik rörande amerikanska C19 fall samt försiktig optimism kring ett vaccin när Ryssland nu menar att man har tagit fram ett sådant.

Makro

För tredje veckan i rad skriver vi nu om att ett nytt stödpaket i USA nog snart är på plats. Dock verkar förhandlingarna mellan Demokrater och Republikaner dra ut något på tiden. Kärnfrågan man träter om är fortsatt arbetslöshetsunderstöd, där Republikanerna vill minska de 600$ / vecka man nu är berättigad till om man är arbetslös, medan Demokraterna vill det motsatta.

Joe Biden valde på tisdagskvällen Kamala Harris som sin vicepresidentkandidat. Hon är i dag senator i Kalifornien och blir första svarta kvinna att kandidera till posten för ett av de stora partierna. Kamala Harris var förhandstippad och beskrivs som ett relativt säkert val för Biden; hon är välkänd, anses stå nära mitten i partiet och har erfarenhet av flera politiska kampanjer. Om Biden vinner valet i höst, med tanke på hans aktningsvärda ålder på 77 år, så måste man väl också säga att det finns en viss sannolikhet för att Harris kan bli president under mandatperioden.

På måndagen presenterade SCB konsumtionssiffror för juni. Konsumtionen steg i jämförelse med maj, men vi ser fortsatt negativa tal på strax under 3% i jämförelse med 2019. Juli kommer med all sannolikhet att bli bättre då större delen av årets semesterbudget spenderats inom landets gränser.

SEB presenterade sin månatliga boprisindikator, vilken steg ytterligare i augusti. Denna visar skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Av de tillfrågade tror nu 52 procent på stigande priser under det kommande året, vilket ska jämföras med endast 20% i juni månads enkät. Bostadsrättspriserna i riket som helhet steg också 1 procent i juli jämfört med föregående månad medan villapriserna steg 2 procent, allt enligt Svensk Mäklarstatistik.

Storbritanniens BNP sjönk med hela 20,4 procent under det andra kvartalet jämfört med föregående kvartal. Som vi rapporterade om förra veckan visade Euroområdet ett tapp på i snitt cirka 12 procent. Det är tuffa siffror, men dock i linje med marknadens estimat och därmed också diskonterade i börsernas prissättning.

Räntemarknaden

Primärmarknaden börjar lite smått vakna till liv efter sommarsemestern. Fastighetsbolaget Castellum emitterade en ny obligation på totalt 1 mdr SEK i veckan där vi deltog. Obligationen har en löptid på 5 år med en rörlig ränta på Stibor +168 bps.

Konjunkturinstitutet släppte i veckan uppdaterade BNP-siffror med mer positiva utsikter. De långa räntorna steg under veckan, där den svenska 10-årsräntan är upp från 0,02 till 0,12 och den amerikanska 10-årsräntan handlades runt 0,56 i början av veckan till 0,71 i slutet av veckan.

Aktiemarknaden

Vi skrev om G5 Entertainment som steg mest under förra veckan med en uppgång på 33%, bl a efter positiva rekommendationer från flera analyshus. I veckan kom rapporten och intäkterna från egenproducerade spel var upp med hela 90%. Aktien blev därmed även denna veckas vinnare med en uppgång på ytterligare ca 30%.

Specialistläkemedelsbolaget Calliditas har träffat avtal om att köpa en kontrollpost om 62,7 procent i franska, börsnoterade Genkyotex för 20,3 miljoner euro. Aktien steg på nyheten. Vi tror att affären har stor potential på sikt och adderar ytterligare en dimension till ett redan intressant bolag.


Historiskt BNP-fall i Sverige


Den svenska ekonomin krympte med 8,6 procent under 2020:s andra kvartal. Det visar de senaste siffrorna från SCB, som släpptes på onsdagsmorgonen. Siffran är dock bättre än i många andra länder.

Veckan har präglats av god börsutveckling där Världsindex var upp med ca 2,5%, vilket delvis förklaras av en svag amerikansk dollar.

Makro

Ett nytt stödpaket verkar vara på gång i USA vilket har hållit marknaden under armarna den gångna veckan trots katastrofala, men väntade, BNP-siffror för det andra kvartalet. Amerikanska börser är upp omkring 2,5 – 4% under veckan i lokal valuta där DOW Jones är absolut vinnare. Det är intressant att notera att vi nu för första gången på länge inte hittar teknikindex, Nasdaq, i topp. En av orsakerna är naturligtvis det nya stödpaketet som främst lär gynna traditionell industri för att slå vakt om bolags överlevnad och därmed arbetstillfällen. Vi såg också en förbättring på arbetsmarknaden där antalet sysselsatta ökade med 167 000 (ADP). Även antalet nyanmälda arbetslösa i USA minskade i förra veckan till 1,1 miljoner från 1,43 föregående vecka, enligt landets arbetsmarknadsdepartement. Detta var åter en förbättring i jämförelse med de 1,41 miljoner bedömare i genomsnitt hade räknat med.

Tyngsta skälet till uppgången på amerikanska börser under veckan är dock den svaga amerikanska dollarn. Vi har tidigare uppmärksammat den starka svenska kronan i kölvattnet av den öppnare linjen Sverige fört i ekonomin under pandemin. I takt med bakslagen i pandemibekämpningen i USA under sommaren har också den amerikanska dollarn gått succesivt svagare och förra veckans BNP-siffra för det andra kvartalet accelererade fallet. Börsuppgångarna under veckan på de amerikanska börserna kan till ungefär hälften förklaras av just den svaga dollarn. Detta är något som vi också kommer att ha fokus på den närmaste tiden då kronförstärkningar historiskt missgynnar svenska exportbolag.

På onsdagen presenterade SCB BNP-siffran för andra kvartalet. Den svenska ekonomin föll med 8,6%. Fallet var i linje med vad de flesta bedömare hade räknat med och bättre än de siffror som flera europeiska länder redovisade under förra veckan. Euroområdet visade ett tapp på cirka 12 procent under andra kvartalet. Därmed är det trots allt tydligt att Sveriges linje att inte stänga samhället helt betalar sig åtminstone ekonomiskt.

Röster höjs nu för att regeringen borde presentera en ”expansiv budget” för att få igång den svenska ekonomin efter BNP-fallet, och således satsa ännu mer budgetutrymme för att stävja den ekonomiska tillbakagången. Bland andra fd Finansminister Anders Borg menar att arbetslinjen är helt avgörande när ekonomin ska återhämta sig under 2021.

Vi är av samma uppfattning, ett tappat arbetstillfälle är en oåterkallelig ekonomisk förlust för Sverige och man bör gå mycket långt för att stötta ekonomin. Däremot kan man nu vara mer selektiv än i början av krisen, det är skattebetalarnas pengar som ska spenderas och därmed finns det inga rättviseperspektiv att ta ställning till. Satsa på branscher med goda framtidsutsikter och tillväxtmöjligheter. Bolag och branscher med sämre förutsättningar finns ingen anledning att tillämpa konstgjord andning på.

Räntemarknaden

Det är fortsatt sommarstiltje på räntemarknaden. Svenska staten presenterade sina finanser vilka var något bättre än befarat vilket resulterar i att Riksgälden kan minska sin upplåning mot vad som planerades i maj.

Bank of England kom med sitt räntebesked i veckan och som väntat lämnas räntan oförändrad. De långa räntorna i både Sverige och USA har i stort sett varit oförändrade under veckan.

Aktiemarknaden

Efter Donald Trumps order om att förbjuda Tik Tok och WeChat överväger nu Microsoft att köpa Tik Tok. En sur Trump kan dock sumpa en sådan affär då han menar att tilltaget undergräver hans utrikespolitiska åtgärder och därmed kommer den amerikanska staten att kräva en större del av en eventuell köpesumma i kompensation.

Med tanke på de senaste veckornas retorik mellan Kina och USA där framförallt Trump har varit hård i sina uttalanden ska det bli spännande att se vad nästa veckas möte mellan parterna i nya handelsförhandlingar kan leda till.


Trump föreslår senarelagt val

Coronaspridningen fortsätter att öka i USA och vissa andra länder, vilket oroar. Trump har föreslagit att höstens val ska senareläggas vilket även det fick marknaden att oroas något. Rapporterna fortsätter emellertid att komma in bra och väger upp det negativa nyhetsflödet. Slutresultatet blev att Världsindex trots allt var upp med ca 1% under veckan.

Makro
Republikanerna i senaten släppte sent på måndagen sin plan för hur ett nytt stödpaket mot coronaviruset ska läggas upp. I programmet på runt 1.000 miljarder dollar minskas bland annat arbetslöshetsstödet. Det nuvarande, mer frikostiga statliga stödet om 600 dollar per vecka, som håller i till och med fredag, föreslås minskas till 200 dollar medan ett nytt kuvert med 1200 dollar föreslås skickas till hushållen.

Veckans största makroekonomiska händelse var att andra kvartalets BNP siffror har börjat komma in. USA har sett sin största nedgång sedan andra världskriget med -9,9% kvartal över kvartal som motsvarar 32,9% annualiserad. EU:s största länder har också rapporterat t.ex. Tyskland, Frankrike och Spanien upprörde marknaden med -10,1%, -13,8% och -18,5% kvartal över kvartal förändringar respektive. Samtidigt rapporterades Europeiska kommissionens s.k. ”Economic Confidence index” som visat högre än väntat förbättring vilket anses som ljuset i tunneln.

Veckans sysselsättningsstatistik från USA fortsatte visa försämring vilket är resultatet av att flera amerikanska stater avbrutit återöppningen eller har börjat stänga ned igen.

Under torsdagen oroade sig marknaden bl.a. för ett uttalande på Twitter från Trump där han uttalade att han ansåg att C19-situationen borde leda till en senareläggning av höstens val. Hans idé har lockat support från varken Demokraterna eller Republikanerna. Medan politiska kommentatorer har diskuterat att det finns farhågor att Trump vill försöka att senarelägga valet då hans opinionssiffror för tillfället inte är nådiga.

Räntemarknaden

Amerikanska centralbanken lämnade sitt räntebesked under onsdagskvällen. Som väntat lämnade man både räntan och tillgångsköpen oförändrade. Jerome Powell sa vid presskonferensen efter räntebeskedet att Federal Reserve åtar sig fortsatt att använda våra verktyg för att göra vad vi kan, så länge det behövs, dvs allt som man möjligen kan göra.

Amerikanska 10-årsräntan backade något efter räntebeskedet från att ha handlats runt 0,58 innan ner till 0,53 i skrivande stund. Den svenska 10-årsräntan backade också något under veckan från att handlats runt 0,03 i början av veckan ner till -0,01 i skrivande stund.

Aktiemarknaden

Den amerikanska e-handelsgiganten Amazon är på väg till Sverige under hösten, uppger insatta personer för DN. “Etablering sker i höst, vi har fått de uppgifterna bekräftade”, säger Emma Hernell, vice vd på HUI Research, till tidningen. Hon tror att en lansering kommer att innebära tuffare konkurrens i Sverige och att priserna pressas. Böcker, hemelektronik och prylar är produkter som kan vara särskilt påverkade, enligt Emma Hernell. Bl.a. Clas Ohlsson har påverkats negativt i veckan på ovanstående uppgifter.

Den har varit en intressant vecka för US big tech dvs. Apple, Amazon, Facebook och Google. Dessa bolag hade en gemensam senathearing i Washington på onsdag i samband med Kongressens antitrust-utredning. På torsdag rapporterade sedan bolagen sina Q2 siffror som landat som en bomb. Alla hade ett utmärkt ”pandemikvartal” t.ex. världens högst värderade bolag Apple har lyckat att öka sina intäkter med 11% samtidigt att USA:s BNP, som diskuterats tidigare, tappat med nästan 10%. Bolagens kurser rörde sig med +5-6% i efter marknad handel under torsdags kväll.


Rapporterna klarar marknadens granskande öga – USA:s ordkrig med Kina oroar

Veckan inleddes starkt denna semestervecka med stöd av rapporter och fortsatt teknikbolagsstyrka varefter tvivel succesivt smög sig in bland annat då retoriken mellan USA och Kina hårdnade igen. Slutresultatet blev att Världsindex var i princip oförändrat under veckan.

Makro

EU har till slut kommit överens om en budget och ett hjälpprogram för återuppbyggnad av ekonomierna efter pandemin på 750 MDR EUR. Det är en hissnande summa ur alla perspektiv och ska till knappt hälften bestå av lån som de ansökande länderna måste återbetala över lång tid. Fonden ska huvudsakligen lånefinansieras och det är första gången som EU tar upp lån av denna betydande dignitet som en gemenskap. Under finanskrisen var en av käpphästarna att ingen extern lånefinansiering skulle ske när hjälpprogrammen för exempelvis banker och PIIGS-länder utformades. Som vi har nämnt tidigare har det politiska intresset för finanspolitik ökat de senaste åren och finanspolitiska stödåtgärder är på modet igen efter 20 år av träda. Fonden har debatterats flitigt i svensk media och många verkar anse att det blir dyrt. Vi menar att det är positivt att man enas i dessa frågor och vi tror också att det är viktigt med solidaritet mellan medlemsländerna i en union. En union med allt för stora demografiska och ekonomiska skillnader överlever aldrig på sikt.

I Sverige ser vi stigande arbetslöshet då de slutgiltiga arbetslöshetssiffrorna för juni nu är sammanräknade. Totalt var 557 000 personer, 9,8 procent av arbetskraften, inskrivna som arbetslösa på någon av landets arbetsförmedlingar i slutet av juni. Det var 150.000 personer fler jämfört med samma månad förra året, då arbetslösheten var 6,7 procent enligt Arbetsförmedlingens månadsstatistik. Det är också en ökning med 0,8% sedan i maj. Bland ungdomar är arbetslösheten nu 28,7% vilket är en siffra vi inte sett sedan finanskrisen. Sannolikt kommer vi att behöva se fler stödjande åtgärder från regeringen för att dämpa den negativa trenden. Det bör understrykas att det är viktigt att försöka rädda varje arbetstillfälle både ur ett tillväxtperspektiv men också då kostnaderna för att hantera arbetslösheten inte ska skena. Vidare är det viktigt att Sverige erbjuder samma, eller bättre, stöd till multinationella företag som andra länder så vi inte riskerar att hamna i en situation där företag heller väljer att behålla produktion och arbetstillfällen i ett annat land där de statliga stöden är bättre.

Även i USA ökar arbetslösheten igen till följd av åter ökade Coronarestriktioner. Antalet nyanmälda sökande av arbetslöshetsunderstöd ökade med 109.000 personer förra veckan och uppgick till 1.416.000 personer. Veckan före låg siffran på 1.307.000 vilket analytiker hade trott skulle bibehållas.

Retoriken mellan USA och Kina hårdnade mot slutet av veckan igen. Trump och Mike Pompeo anklagar Kina för att fortsatt hålla inne med information kring smittspridningen av C19 samt i övrigt vara ”Bad Guys”i allmänhet. Vidare beordrade den amerikanska administrationen Kina att omedelbart stänga sitt konsulat i Houston som en slags repressalie. Skälen till att USA väljer att kritisera Kina nu via Trump och Mike Pompeo är sannolikt inrikespolitiska. Man försöker på klassiskt manér skapa en gemensam ”fiende” som det amerikanska folket kan enas kring i syfte att stödja presidentens opinionssiffror inför valet i höst. Därmed är det sannolikt att smutskastningen fortsätter. Kina har hanterat anklagelserna förhållandevis lugnt, både gällande Hong Kong situationen, Coronaspridning och spionerianklagelser.  På fredagsmorgonen kom emellertid ett smärre motdrag från Kina då man beordrar USA att stänga sitt konsulat i Chengdu, av alla ställen.

Räntemarknaden

Det har varit en lugn vecka på den nordiska kreditmarknaden. Det görs väldigt få emissioner så här i semestertider och det omsätts heller inte särskilt mycket.

Ett bolag som däremot gör en emission i skrivande stund är Intrum. Bolaget ska låna 500m Euro på 5-års löptid med en ränta strax under 5%. Detta för att lösa en tidigare obligation som förfaller 2022.

Aktiemarknaden

I måndags publicerade AstraZeneca och dess samarbetspartner Oxford University data för FAS I / II studien kring det C19-vaccin man försöker framställa i anrika tidskriften Lancet. Marknaden hade högt ställda förväntningar då aktien har varit stark inför publiceringen. Även om resultaten var lovande, så lovande man kan begära i en liten FAS I studie enligt den samlade expertisen både vad gäller antikroppar och säkerhet föll aktien tillbaka under veckan. En typisk så kallad ”Buy on Rumour, Sell on fact” rörelse vilket innebär att även om förväntningarna infriades hade marknaden varit lite för optimistisk inför. Det ska bli intressant att se rapporten nästa vecka. Kom även ihåg att metodologin för att ta fram vaccinet är ny och har utvecklats inom ett av Astras cancerprogram. Detta program får sig nu en mycket snabb skjuts framåt given alla de investeringar som har gjorts av bland annat USA i Astras vaccinprojekt. Detta kommer man ha nytta av även rörande andra produkter i framtiden.

Rapporterna börjar komma igång och i Sverige har vi fått verkstadsrapporter från bl.a. Volvo, ABB och SKF. Generellt kan man säga att förväntningarna infrias då analytikerestimaten har varit mycket försiktiga. Även om rapporterna därmed har varit bättre (SKF var något sämre) blir reaktionerna efter första dagens initiala rörelser försiktiga. Det är uppenbart att investerare inte känner att man behöver stressa in i verksdagsbolagen när kurserna trots allt har återhämtat sig en hel del den senaste tiden. Vi påminner om branschkollegorna från förra veckan där exempelvis både Atlas Copco och Sandvik föll på sina respektive rapporter då man inte infriade marknadens förväntningar trots att skillnaderna var mycket små, precis som i SKF. Kanske krävs det tydligare tecken på en avklingande pandemi i hela världen innan verkstadsbolagen är redo för nästa steg.

Det är tydligt att rapporterna är viktiga. I portföljerna hittar vi alla de bästa aktierna i bolag som har rapporterat de senaste dagarna.

I Sverigeportföljen hittar vi vinnarna i Nolato, Lagercrantz, Getinge, Lindab, Ericsson och Thule som alla har stigit med 7 – 10%.

I de globala portföljerna utmärker sig Best Buy, Vestas Wind samt Unilever av samma skäl som ovan med uppgångar på 6 – 8%. Det är åter kul att se att vårt fokus på hållbara investeringar betalar sig även monetärt. Även denna vecka hittar vi de absolut bästa aktierna bland dessa. Ambea (+10%) och Vivint Solar (+13%), är bolag vi har valt in med speciellt fokus på hållbara investeringar.


Rapporter i fokus

Ökade coronarestriktioner har under veckan överskuggats av förhoppningar på att ett vaccin snart ska vara klart och marknaden har därmed varit positiv. Världsindex är på en vecka upp med ca 1,6%.

Makro

I Sverige ser vi stigande arbetslöshet. Totalt var 466.000 personer, 9,0 procent av arbetskraften, inskrivna som arbetslösa på någon av landets arbetsförmedlingar i slutet av juni. Det var 130.000 personer fler jämfört med samma månad förra året, då arbetslösheten var 6,7 procent enligt Arbetsförmedlingens månadsstatistik.

Notera även att den svenska kronan fortsätter att stärkas mot andra valutor då det allmänt anses att Sverige är ett av de länder som kommer att klara krisen bäst ekonomiskt. Historiskt har detta ett negativt scenario för våra exportbolag även om man bör komma ihåg att de generellt blir allt mer internationaliserade, och därmed mindre beroende av den svenska kronan, för varje år som går.

Kinas BNP växte under andra kvartalet med imponerande 11.5% vilket ger en årstakt på 3.2% och klart högre än väntat efter ett fall med 9.8% första kvartal. Världens näst största ekonomi måste nu i allt större utsträckning åter förlita sig på inhemsk och kreditdriven ekonomisk tillväxt tills dess att global tillväxt fått upp farten.

USA-konjunkturen är på rätt väg enligt centralbanken, Federal Reserve. Feds konjunkturrapport Beige Book, som publicerades i onsdags kväll, var överraskande positiv mot bakgrund av den senaste tidens accelererande virusspridning i olika delstater. Data för Beige Book samlades dock in t o m 6 juli. Det innebär att beslutet att åter stänga ned stora delar av Kaliforniens ekonomi, världens 5:e största om det hade varit ett eget land, inte fullt ut fångats av rapporten. Man säger dock att ”I frånvaro av vaccin och hot om nya nedstängningar står USA:s ekonomi inför fortsatt stora utmaningar”.

Därför är det inte utan orsak som fokus i veckan tydligt har varit på Astra Zeneca. Astra Zeneca är både involverat i ett eget vaccin-program och är stor delägare i bolaget Moderna som också har ett vaccin-program. Moderna har i veckan visat lovande data i sin FAS I studien och det ryktas att Astra Zeneca ska visa bra data under helgen som kommer, varför båda aktierna har stärkts. Marknaden har också använt detta nyhetsflöde som huvudskäl till positiv utveckling. Därmed kan man också konstatera, é contrarie, att negativa nyheter rörande forskningen kring vaccin kanske är det största hotet mot marknaden för tillfället.

Räntemarknaden

Det har varit en lugn vecka på den nordiska kreditmarknaden. Det görs väldigt få emissioner så här i semestertider och det omsätts heller inte särskilt mycket.

Rapporterna har börjat komma in för andra kvartalet. Castellum presenterade både ett förvaltningsresultat och ett driftöverskott som var över förväntan. Trots Coronapandemins påverkan på samhället så har bolaget inte sett några konkurser bland sina hyresgäster och hyresförlusterna är på samma nivå som förra året. VD Henrik Saxborn menar dock att det är för tidigt att dra några slutsatser av pandemins långsiktiga påverkan men konstaterar att kortsiktigt har bolaget klarat sig bra.

Aktiemarknaden

Rapporterna börjar komma igång och i USA har vi sett de amerikanska storbankerna, bortsett från Wells Fargo, komma in bättre. Även exempelvis Alcoa och Infosys har överraskat positivt hittills.

I Sverige har vi fått bankrapporter från SEB och Handelsbanken vilken ingendera nådde riktigt ända fram. Båda redovisade sämre räntenetton och högre kreditförluster. Nätbanken Avanza fick istället bära fanan högst i banksektorn då man redovisade över lag fina siffror och steg med över 10%. Verkstadsrapporterna från de stora bolagen har heller inte riktigt överraskat positivt ännu. Både Atlas Copco och Sandvik föll på sina respektive rapporter då man inte infriade marknadens förväntningar.


I väntan på rapportperioden

Marknaden har över lag varit försiktigt positiv under veckan i väntan på att rapportsäsongen ska dra igång, vilket sker under mitten av månaden. Vi har på hemmaplan sett positiva vinstvarningar (dvs resultatet väntas bli bättre än förväntat) från bl.a. Pandora (DK), Electrolux och Husqvarna. Världsindex är på en vecka upp med ca 0,7%.

Makro

Det kanske viktigaste indikatorn för veckan kom återigen från arbetsmarknaden i USA. Antalet personer som fortsatte att få arbetslöshetsunderstöd minskade med 700 000 personer och uppgick till drygt 18 miljoner personer, vilket var något bättre än väntat. 

Trots att vi har fått se ökad  Coronasmitta från flera håll, framförallt i USA, känns det fortsatt som om marknaden gärna väljer att fokusera på positiva nyheter för tillfället. Nollränta under flera år framöver kombinerat med gigantiska finanspolitiska åtgärder har eldat på aktiemarknaderna.

På tisdagen sänkte EU-kommissionen sin prognos för tillväxten i år i euroområdet med 1 procentenhet, till -8,7 procent, jämfört med majprognosen.

Bulgarien och Kroatien förväntas att införlivas i ERM-2 idag, fredag, efter marknadens stängning. Ingendera lär bidra till ett ökat förtroende för det europeiska valutasamarbetet EMU.

Räntemarknaden

Primärmarknaden har varit lugn denna vecka då många har gått på semester nu och en fortsatt låg aktivitet är att vänta under sommaren. Rörelserna på marknaden har varit små, svenska räntor har sjunkit något under veckan emedan amerikanska har varit relativt oförändrade.

Aktiemarknaden

Electrolux förklarar den positiva utvecklingen under senare delen av kvartalet med att restriktionerna i Europa gradvis har upphävts. ”Electrolux har också framgångsrikt genomfört åtgärder för att minska kostnaderna, bland annat genom permitteringar av anställda på flera marknader och genom väsentligt minskade rörliga kostnader”. 

Vi lyssnar naturligtvis kontinuerligt på bolag och flera (såsom SKF och Sandvik) har under den senaste tiden uttryckt att pandemin och medförande minskningar i efterfrågan möjliggjort strategiska förändringar i organisationerna samt investeringar i ökad automatisering. Ovanstående är naturligtvis positivt ur ett bolagsperspektiv. Samtidigt måste man, ur ett nationalekonomiskt perspektiv, vara försiktig så inte automatiseringar sker för snabbt med oåterkalleliga arbetsmarknadseffekter som följd.

Det ska bli spännande att följa rapporterna som drar igång i nästa vecka. Vi noterar i de globala portföljerna att teknikbolagen åter har tagit täten både under de positiva och negativa dagarna denna vecka.


Semestern närmar sig och volatiliteten avtar?

Det är tydligt att nyhetsflödet avtar och marknaden har lite svårt att hitta fokus. Å ena sidan finns stödet av finans- och penningpolitik men å andra sidan ser vi också en del bakslag i sjukdomsstatistiken från exempelvis USA och Tyskland där restriktioner återinförs.  Det ska bli intressant att se om det inte i slutändan trots allt visar sig att Anders Tegnell och Sverige med sin ”lagom-” strategi har bekämpat C19 effektivast. Världsindex är på en vecka upp med ca 2%.

Makro

Det kanske viktigaste indikatorn för veckan kom återigen från arbetsmarknaden i USA. Antalet sysselsatta ökade med 4,8 miljoner personer i juni. Arbetslösheten uppgick till 11,1 procent, jämfört med 13,3 procent månaden före, vilket var lite bättre än vad marknaden hade vågat hoppas på.

Trots att vi har fått se ökande C19 statistik från flera håll, framförallt i USA, känns det som om marknaden gärna väljer att fokusera på positiva nyheter för tillfället. Framförallt minskande arbetslöshet samt en återgång till en fungerande ekonomi är sådana indikatorer.

Under veckan har vi även fått positiva indikationer från forskningsarbetet kring ett C19 vaccin från både Pfizer och AstraZeneca och deras respektive samarbetspartners, vilket har stärkt marknaden.

Räntemarknaden

Riksbanken lämnade styrräntan oförändrad under veckan. Man förlänger stödpaketen genom att utöka tillgångsköpen från 300 till 500 mdr samt att köp av företagsobligationer kommer att påbörjas i september och sträcker sig fram till och med juni 2021.

Primärmarknaden lugnade ner sig något denna vecka då många börjar gå på semester nu och en fortsatt låg aktivitet är att vänta under sommaren. Rörelserna på marknaden har varit små, amerikanska räntor har stigit något under veckan emedan svenska har varit relativt oförändrade.

Aktiemarknaden

Calliditas, med sina unika metoder för läkemedelsleverans inuti kroppen, är i topp efter den amerikanska listningen härom veckan som lett till ökat analysfokus från flera amerikanska mäklarhus. Detta är en liten pärla som inte får missas. Det är kul att se att flera amerikanska analytiker sätter riktkurser på mellan 2- 300% över dagens aktiekurs. Buckle up and enjoy the ride!!  Vidare noterar vi att både FaceBook och Amgen har stigit med ca 9%.


Sommarvärme ute – men inte på börsen denna vecka

Det är tydligt att nyhetsflödet avtar och marknaden har lite svårt att hitta fokus. Å ena sidan öppnar ekonomierna upp igen stödda av finans- och penningpolitik men å andra sidan ser vi också en del bakslag från exempelvis Tyskland och de södra amerikanska delstaterna där sjukdomstalen ökar igen. Världsindex är på en vecka ner med ca 2%.

Makro

Det är också tydligt att vi böjar närma oss den lite lugnare sommarperioden innan rapporterna kommer igång i mitten av juli.

President Trump är som vanligt i hetluften och veckans snackis är den förre säkerhetsrådgivaren John Boltons bok om sina 17 månader på posten hos presidenten. Det utlovas en hel del detaljer kring Trump som person och hans olämplighet som president.

Dessutom har Trump passat på att dra in ett antal arbetsvisa som bland annat används av gästarbetare i IT-branschen, varför kritik från bl.a. Googl, Tesla och Twitter inte lät vänta på sig. Presidenten vill istället på detta sätt frigöra arbetsplatser åt amerikaner när arbetslösheten är så hög. Kritikerna menar att detta är ett mycket kortsiktigt tänkande som dränerar USA på kompetens och riskerar att bidra till att den ekonomiska återhämtningen blir svårare.

Flash PMI:s (Inköpschefsindex undersökningar i förenklad form i mitten av månaden till skillnad från den större undersökningen i slutet av månaden) rapporterades på tisdagen. Exklusive USA hamnade genomsnittet av Asien och Europas större ekonomier på 46,2 där 50 anses var skiljelinjen mellan tillväxt och kontraktion. Visserligen innebar detta en uppgång med drygt 6 enheter från maj men Japan var mycket svagt och föll faktiskt lite från maj till 37,8. USA kom in något starkare på 49,8 (förväntat 48)

Florida och Kalifornien rapporterade på onsdagen om ett rekordhögt antal nya smittade av C19-virus. Oron växer nu för att delstatsregeringarna i Tallahassee och Sacramento kommer att tvingas införa stanna-hemma-order och stänga icke nödvändiga verksamheter om virusutbrottet inte kan bringas under kontroll.

Disney meddelade också på onsdagen att öppningen av företagets temaparker i Kalifornien, som tidigare planerats till den 17 juli, kommer att senareläggas, och att ny information om när öppningen kan ske dröjer åtminstone till efter den 4 juli. Samtidigt har guvernörerna i New York, New Jersey och Connecticut infört karantänstvång på 14 dagar för resande från nu hårt virusdrabbade delstater som Florida för att motverka risken för nya utbrott i de nordöstra delstaterna. Det är tufft att hantera coronasituationen i ett så stort land som USA. Risker finns för problem inrikes då olika delstater har nått olika långt och har olika syn på hur smittan ska bekämpas. Kanske Anders Tegnells medelväg inte är så dum i alla fall…..

Räntemarknaden

Primärmarknaden fortsätter att förbättras. Yielderna är lite högre men nu börjar sommar och semester att göra sig påmint med lägre aktivitet på primärmarknaden som följd. Rörelserna har varit små, men amerikanska räntor har stigit något under veckan, medan svenska har varit relativt oförändrade.

Aktiemarknaden

Lufthansas aktie lyfte med 15 procent på torsdagsmorgonen, efter att storägaren Heinz Hermann Thiele gått ut i media och gett sitt bifall till planen att ta upp nödlån från staten i utbyte mot nytryckta aktier som späder ut tidigare ägares andelar kraftigt. Det ska bli mycket intressant att se hur flygbranschen tar sig ur krisen. Blir det bara de gamla statliga bolagen kvar som SAS, Lufthansa, Air France och British Airways? Hur kommer därmed konkurrensen att se ut under de närmaste åren och vad innebar det för biljettpriser och därmed människors resevanor?

SEB-aktien steg ungefär 4,5 procent på torsdagseftermiddagen efter beskedet att Finans-inspektionen utdömer en sanktionsavgift på 1 miljard kronor för brister i bankens arbete mot penningtvätt i Baltikum. SEB noterar i ett uttalande att Finansinspektionen har beslutat att ge SEB en anmärkning, vilket är en lägre grad av sanktion som ges när överträdelsen inte bedöms som allvarlig. Sanktionsavgiften på 1 miljard kronor motsvarar cirka 14 procent av det maxbelopp som FI kan utfärda i detta ärende. Vi menar att detta tydliggör att FI inte anser att SEB:s förseelser har varit av samma allvarliga art som Swedbank och marknadens reaktion var därmed en tydlig lättnad.


Ny stimulans gläder börsen

Efter vinsthemtagningar under fredagen förra veckan och måndagen denna vecka, har marknaden ånyo tagit fart. Framförallt expansiv amerikansk penningpolitik och löften om ytterligare finanspolitiska åtgärder driver börserna uppåt. Världsindex är på en vecka upp med
ca 2%.

Makro

Den amerikanska centralbanken (FED) annonserade på måndagskvällen att man kommer att utöka köpen av företagsobligationer till att gälla inte bara s.k ETF:er (förpaketerade korgar av obligationer) utan nu även gälla köp i enskilda namn. Kreditbetyget på dessa obligationer måste vara BBB- per den 23/3 2020. Det sistnämnda är viktigt för här kan man alltså köpa obligationer i bolag som nu är mycket illa ute, bara de var ok (BBB-) innan Coronakrisen.

Samma kväll meddelade president Trump att man förbereder ett paket med
infrastrukturinvesteringar på 1 000 miljarder USD för att stödja ekonomin. Primärt ska pengarna användas till traditionella infrastrukturprojekt såsom vägar och broar, men en del av pengarna ska även användas till förbättrad bredbandstäckning på landsbygden samt 5G-
investeringar.

Det internationella analysföretaget Capital Economics släppte på tisdagen en intressant analys där man tydliggör de ekonomiska effekterna av Coronakrisen. De flesta stora ekonomier väntas redovisa BNP som faller med mellan 25-30% under det första halvåret 2020. Sverige sticker ut med en prognos om endast -8%. Rapporten lyfter fram Sverige och dess strategi som mycket positiv ur ett ekonomiskt perspektiv. Dock påpekar författarna att Sveriges ekonomiska framgångar är på bekostnad av höga dödstal.

På den negativa sidan rapporteras om bakslag i statistiken rörande nya Coronafall i vissa amerikanska delstater såsom Texas, Florida och Kalifornien.

Även från Kina har hörts en del oroande kommentarer, då det verkar som att man har fått ny smittspridning i Peking med stängning av skolor och flyg som följd.

På den säkerhetspolitiska scenen i Asien hör vi lite oroande budskap i form av beskjutning mellan kinesiska och indiska gränsposteringar samt hårdnad retorik mellan Syd- och
Nordkorea.

Ingenting biter dock på marknaden för tillfället, där stimulansåtgärderna överskuggar orosmolnen

Räntemarknaden

Primärmarknaden återhämtar sig ytterligare. Yielderna är lite högre, men intresset är stort hos emittenterna. Vi har under veckan deltagit i både Grieg Seafood och Nordic Entertainment (den traditionella TV-delen i MTG).

Aktiemarknaden

Vi ser fortsatt bra drag i aktiemarknaden, men den sektorrotation in i cykliska bolag som pågick i början av juni har bedarrat något och nu ser vi istället breda uppgångar. Detta exemplifieras tydligt om man exempelvis tittar på graferna för det mer traditionella Dow Jones Industrial index (DJI) och den tekniktunga Nasdaq-börsen. Nasdaq har gått betydligt bättre än DJI under hela året, men under första hälften av juni gick DJI klart bättre. Ordningen är nu återställd och Nasdaq har under den senaste veckan hämtat igen hela månadsförsprånget som DJI skapat.

I krisens tecken har vi sett varsel från både Sandvik och Volvo rörande flera tusen tjänster i varje bolag. Det är naturligtvis mycket tråkigt, men också lite oroande. Högre arbetslöshet påverkar också efterfrågan på alla varor och tjänster i den totala ekonomin, varför en negativ spiral kan inledas. Vi noterar kommentarerna från Sandvik där man menar att man idag använder sig av den statligt subventionerade permitteringslösningen. Denna löper dock ut vid´årsskiftet och därför måste man vidta dessa förberedelser för att möta den lägre efterfrågan man ser i pandemins spår. Här tycker vi det är viktigt att staten visar att man är beredd att förlänga dagens finanspolitiska åtgärder om så skulle behövas, för att därmed möjliggöra långsiktigare planering i företagen och kanske undvika en del varsel.

Marknaden tar en paus

Efter kraftiga uppgångar fram till i fredags förra veckan där exempelvis OMX index stigit med 17% sedan mitten av maj har innevarande vecka inneburit en paus. Marknaden har varit avvaktande och avslutade med ett kraftigt globalt fall på torsdagen. Summerat föll Världsindex med 2,7% under veckan.

Makro

Inledningen av veckan innebar en avvaktande väntan på den amerikanska centralbanken (FED) som skulle leverera räntebesked på onsdagskvällen. Räntan lämnades som väntat oförändrad. Verbalt kommunicerade FED också i enlighet med förväntningarna. Man ser fortsatt stor osäkerhet, BNP för andra kvartalet kommer sannolikt bli det sämsta sedan mätningar påbörjades och banken kommer ta till all till buds stående medel för att stötta ekonomin. Vidare ser man ingen inflation och även om sådan skulle uppkomma ser man absolut ingen anledning att börja fundera på räntehöjningar före 2022. Mottagandet från marknaden var något svalt då inga nya konkreta stödåtgärder presenterades.

Senare under onsdagskvällen framkom bakslag i statistiken rörande nya Covid-19 fall i Texas, Florida och Kalifornien varför marknaden tog ett kraftigt steg tillbaka under torsdagen.

Amerikanska arbetslösheten har inte velat förbättras. Med payrolls förra veckan och
gårdagens nyanmälda arbetslösa ser dock läget något ljusare ut. Veckans siffra för nya arbetslösa kom in på drygt 1,5 miljoner från 1,9 miljoner föregående vecka och antalet personer som uppburit arbetslöshetsunderstöd i minst två veckor föll med ca 600 000 till 20,9 miljoner.

Nu återstår att se om marknaden nöjer sig med en kortare vinsthemtagning eller om vi kommer få se förnyad oro de närmaste veckorna. Mycket hänger på statistiken kring Covid-19 fallen och vi vet ju från Tegnells presentationer att dessa fluktuerar en aning. Tittar vi på dödstals genomsnitten (7 dgr rullande) i USA är dock trenden fortsatt tydligt neråt. Vi anser att detta är en säkrare statistisk källa än insjuknade per dag och vi menar därmed att läget för närvarande är stabilt.

Räntemarknaden

Fastighetsbolaget Klövern erhöll i veckan officiell rating (BBB-) av tyska ratinginstitutet Scope. Det är fortsatt hög aktivitet på primärmarknaden inför semestrarna, de flesta emissionerna är kraftigt övertecknade.

Aktiemarknaden

Efter några veckor av sektorrotation in i cykliska bolag ser vi nu en tillbakagång in i
framförallt teknikbolag igen. Detta manifesteras av att den amerikanska tekniktunga börsen Nasdaq gjord All Time High under onsdagen med en stängning över 10 000.


Optimismen tilltar

Oron och volatiliteten har avtagit under maj och ersatts med optimism om återhämtning i takt med att länder öppnas igen efter tidigare nedstängning på grund av Corona.

Marknaden

Oron under mars och april har förbytts i optimism. Marknaden är för tillfället övertygad om att de kraftiga penning- och finanspolitiska stimulanserna kommer att bidra till snabba vinståterhämtningar för bolagen.

Värt att notera är att vi har sett en tydlig förändring av investerarnas preferenser rörande favoriserade bolag och branscher under månaden. I den tidiga återhämtningsfasen från början av april var det främst teknikbolag som gick starkt, då de ansågs mindre påverkade av krisen. Under maj har det främst varit cykliska bolag i industri och banksegmentet, där det krävs en reell nationell ekonomisk återhämtning för att vinsterna ska återvända, som har gått bäst. Frågan är naturligtvis om marknaden är för positiv och har tagit ut för stora segrar i förskott så att det därmed finns risk för bakslag, eller om den reella ekonomiska återhämtningen faktiskt har börjat.

Närmaste framtiden

Vi är av naturliga skäl mindre optimistiska kring bolagens första halvår 2020. Effekterna av åtgärderna för att förhindra virusspridningen kommer att påverka världsekonomins och bolagens tillväxt negativt. Emellertid menar vi att det låga ränteläget i kombination med penning- och finans-politiska stimulanser talar för en ganska snabb återhämtning när väl krisen är över. Marknaden har under april och maj diskonterat detta scenario. Förhoppningsvis får vi uppleva den realekonomiska vändningen under andra halvåret 2020.


V.23 Marknaden återtar förlorad mark

Marknaden återtar förlorad mark

Oron och volatiliteten har avtagit under maj månad och ersatts med optimism om
återhämtning i takt med att länder öppnas igen. Den senaste veckan är inget undantag på denna punkt.

Om man tittar på Världsindex i svenska kronor är uppgången begränsad till knappt 1% under maj, men om man tittar på Världsindex i USD finner vi en helt annan bild med en i stort sett dagligen positiv marknad där månaden summeras till drygt +8%.

Förklaringen till skillnaden beror på styrkan i den svenska valutan. På valutamarknaden anses det allmänt att Sverige kommer att komma ur krisen med lägre skuldacceleration än övriga länder där nedstängningarna har varit mer omfattande. Kronan har därmed exempelvis stärkts med över 4% mot den amerikanska dollarn under maj.

Makro

Amerikanska arbetslösheten vill inte förbättras. Veckans siffra för nya arbetslösa kom in på drygt 1,8 miljoner och antalet personer som uppburit arbetslöshetsunderstöd i minst två veckor ökade igen med över 600 000 till 21,5 miljoner.

ECB lämnade på torsdagen styrräntan oförändrad och Christine Lagarde sade vid
efterföljande presskonferens att nya indikatorer visar vissa tecken på att botten på nedgången i euroområdets ekonomi kan ha passerats. Förbättringen har dock hittills varit ljummen jämfört med takten i nedgången. Under andra kvartalet kommer BNP att visa en rekordstor nedgång.

Vidare meddelade ECB att man utökar storleken på QE-programmet, Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP), med 600 miljarder euro till 1.350 miljarder euro, och förlänger programmets genomförandetid till och med åtminstone juni 2021 (tidigare uppgavs årsskiftet).

Nästan samtidigt lanserade därefter Tyskland ytterligare ett program på totalt 130 miljarder euro. Bland åtgärderna finns en sänkning av momsen från 19 till 16 procent, bryggfinansiering för små- och medelstora företag, ökade investeringar i digitalisering, skatteincitament för ökade företagsinvesteringar, stöd till kommunerna och en familjebonus på 300 euro per barn. Man ökar även stödet för köp av elbilar.

De efterföljande kommentarerna fokuserar framförallt på Tysklands U-sväng rörande finanspolitik och det är kanske också i detta allmänna beteende från Världens regeringar vi ska finna en stor del av förklaringen till aktiemarknadens snabba återhämtning. Finanspolitik var utdömt som verkningsfull ekonomisk politik under mer än 20 år men börjar nu användas i mycket hög utsträckning. Marknaden spår att detta ska fungera och få ekonomier på fötter snabbt och effektivt.

Frågan är naturligtvis om marknaden är för positiv och har tagit ut för stora segrar i förskott så att det finns risk för bakslag, eller om den reella ekonomiska återhämtningen faktiskt har börjat.

Räntemarknaden

ECB annonserade igår att deras stödpaket för Covid19-pandemin utökas med 600 mdr EUR, vilket var mer än förväntat. Samtidigt så förlängde man tidsperioden för stödpaketet till mitten av nästa år. I USA pratas det om ett nytt stort stödpaket om ca 1 biljon dollar som även ska inkludera satsningar på infrastruktur.

Primärmarknaden tog ordentligt med fart under veckan med många emissioner som också var väldigt övertecknade, vilket visar att det finns mycket pengar redo att investeras. Vi valde att delta i tre emissioner under veckan: SKF, Tele2 samt Cibus. Cibus är ett fastighetsbolag inom high yield. Det var den första emissionen inom segmentet på väldigt länge.

Aktiemarknaden

Vi noterar en global förändring i aktiekursutvecklingen mellan börsens bolag. I kölvattnet av öppnandet av ekonomierna är det nu inte längre teknikbolag som går bäst, utan tillverkande industribolag och banker, som tidigare tillhört förlorarna. Ur ett historiskt perspektiv är det de senare som brukar gå bäst när vändningen är i sikte. Frågan är väl om detta är en from förhoppning eller om vi faktiskt har nått en vändpunkt för den ekonomiska utvecklingen.

AstraZeneca har flyt just nu. Bolaget deltar i två av de fem Coronavaccinprogram som den amerkanska regeringen stödjer både via sitt delägande i Moderna samt i egen regi i samarbete med Oxford University. Vidare fick man också utökat godkännande i USA för blodproppshämmaren Brilinta för minskad risk för hjärtattack eller stroke i högriskpatienter med kranskärlssjukdom. Vi räknar dessutom till ytterligare fem unika godkännanden från läkemedelsmyndigheter för andra preparat bara under maj månad. Forskningsportföljen levererar och för tillfället känns det som att AstraZeneca är ett bolag vi vill äga riktigt långsiktigt i portföljerna.


%d bloggare gillar detta: