search instagram arrow-down

Brev


Trump föreslår senarelagt val

Coronaspridningen fortsätter att öka i USA och vissa andra länder, vilket oroar. Trump har föreslagit att höstens val ska senareläggas vilket även det fick marknaden att oroas något. Rapporterna fortsätter emellertid att komma in bra och väger upp det negativa nyhetsflödet. Slutresultatet blev att Världsindex trots allt var upp med ca 1% under veckan.

Makro
Republikanerna i senaten släppte sent på måndagen sin plan för hur ett nytt stödpaket mot coronaviruset ska läggas upp. I programmet på runt 1.000 miljarder dollar minskas bland annat arbetslöshetsstödet. Det nuvarande, mer frikostiga statliga stödet om 600 dollar per vecka, som håller i till och med fredag, föreslås minskas till 200 dollar medan ett nytt kuvert med 1200 dollar föreslås skickas till hushållen.

Veckans största makroekonomiska händelse var att andra kvartalets BNP siffror har börjat komma in. USA har sett sin största nedgång sedan andra världskriget med -9,9% kvartal över kvartal som motsvarar 32,9% annualiserad. EU:s största länder har också rapporterat t.ex. Tyskland, Frankrike och Spanien upprörde marknaden med -10,1%, -13,8% och -18,5% kvartal över kvartal förändringar respektive. Samtidigt rapporterades Europeiska kommissionens s.k. ”Economic Confidence index” som visat högre än väntat förbättring vilket anses som ljuset i tunneln.

Veckans sysselsättningsstatistik från USA fortsatte visa försämring vilket är resultatet av att flera amerikanska stater avbrutit återöppningen eller har börjat stänga ned igen.

Under torsdagen oroade sig marknaden bl.a. för ett uttalande på Twitter från Trump där han uttalade att han ansåg att C19-situationen borde leda till en senareläggning av höstens val. Hans idé har lockat support från varken Demokraterna eller Republikanerna. Medan politiska kommentatorer har diskuterat att det finns farhågor att Trump vill försöka att senarelägga valet då hans opinionssiffror för tillfället inte är nådiga.

Räntemarknaden

Amerikanska centralbanken lämnade sitt räntebesked under onsdagskvällen. Som väntat lämnade man både räntan och tillgångsköpen oförändrade. Jerome Powell sa vid presskonferensen efter räntebeskedet att Federal Reserve åtar sig fortsatt att använda våra verktyg för att göra vad vi kan, så länge det behövs, dvs allt som man möjligen kan göra.

Amerikanska 10-årsräntan backade något efter räntebeskedet från att ha handlats runt 0,58 innan ner till 0,53 i skrivande stund. Den svenska 10-årsräntan backade också något under veckan från att handlats runt 0,03 i början av veckan ner till -0,01 i skrivande stund.

Aktiemarknaden

Den amerikanska e-handelsgiganten Amazon är på väg till Sverige under hösten, uppger insatta personer för DN. “Etablering sker i höst, vi har fått de uppgifterna bekräftade”, säger Emma Hernell, vice vd på HUI Research, till tidningen. Hon tror att en lansering kommer att innebära tuffare konkurrens i Sverige och att priserna pressas. Böcker, hemelektronik och prylar är produkter som kan vara särskilt påverkade, enligt Emma Hernell. Bl.a. Clas Ohlsson har påverkats negativt i veckan på ovanstående uppgifter.

Den har varit en intressant vecka för US big tech dvs. Apple, Amazon, Facebook och Google. Dessa bolag hade en gemensam senathearing i Washington på onsdag i samband med Kongressens antitrust-utredning. På torsdag rapporterade sedan bolagen sina Q2 siffror som landat som en bomb. Alla hade ett utmärkt ”pandemikvartal” t.ex. världens högst värderade bolag Apple har lyckat att öka sina intäkter med 11% samtidigt att USA:s BNP, som diskuterats tidigare, tappat med nästan 10%. Bolagens kurser rörde sig med +5-6% i efter marknad handel under torsdags kväll.


Rapporterna klarar marknadens granskande öga – USA:s ordkrig med Kina oroar

Veckan inleddes starkt denna semestervecka med stöd av rapporter och fortsatt teknikbolagsstyrka varefter tvivel succesivt smög sig in bland annat då retoriken mellan USA och Kina hårdnade igen. Slutresultatet blev att Världsindex var i princip oförändrat under veckan.

Makro

EU har till slut kommit överens om en budget och ett hjälpprogram för återuppbyggnad av ekonomierna efter pandemin på 750 MDR EUR. Det är en hissnande summa ur alla perspektiv och ska till knappt hälften bestå av lån som de ansökande länderna måste återbetala över lång tid. Fonden ska huvudsakligen lånefinansieras och det är första gången som EU tar upp lån av denna betydande dignitet som en gemenskap. Under finanskrisen var en av käpphästarna att ingen extern lånefinansiering skulle ske när hjälpprogrammen för exempelvis banker och PIIGS-länder utformades. Som vi har nämnt tidigare har det politiska intresset för finanspolitik ökat de senaste åren och finanspolitiska stödåtgärder är på modet igen efter 20 år av träda. Fonden har debatterats flitigt i svensk media och många verkar anse att det blir dyrt. Vi menar att det är positivt att man enas i dessa frågor och vi tror också att det är viktigt med solidaritet mellan medlemsländerna i en union. En union med allt för stora demografiska och ekonomiska skillnader överlever aldrig på sikt.

I Sverige ser vi stigande arbetslöshet då de slutgiltiga arbetslöshetssiffrorna för juni nu är sammanräknade. Totalt var 557 000 personer, 9,8 procent av arbetskraften, inskrivna som arbetslösa på någon av landets arbetsförmedlingar i slutet av juni. Det var 150.000 personer fler jämfört med samma månad förra året, då arbetslösheten var 6,7 procent enligt Arbetsförmedlingens månadsstatistik. Det är också en ökning med 0,8% sedan i maj. Bland ungdomar är arbetslösheten nu 28,7% vilket är en siffra vi inte sett sedan finanskrisen. Sannolikt kommer vi att behöva se fler stödjande åtgärder från regeringen för att dämpa den negativa trenden. Det bör understrykas att det är viktigt att försöka rädda varje arbetstillfälle både ur ett tillväxtperspektiv men också då kostnaderna för att hantera arbetslösheten inte ska skena. Vidare är det viktigt att Sverige erbjuder samma, eller bättre, stöd till multinationella företag som andra länder så vi inte riskerar att hamna i en situation där företag heller väljer att behålla produktion och arbetstillfällen i ett annat land där de statliga stöden är bättre.

Även i USA ökar arbetslösheten igen till följd av åter ökade Coronarestriktioner. Antalet nyanmälda sökande av arbetslöshetsunderstöd ökade med 109.000 personer förra veckan och uppgick till 1.416.000 personer. Veckan före låg siffran på 1.307.000 vilket analytiker hade trott skulle bibehållas.

Retoriken mellan USA och Kina hårdnade mot slutet av veckan igen. Trump och Mike Pompeo anklagar Kina för att fortsatt hålla inne med information kring smittspridningen av C19 samt i övrigt vara ”Bad Guys”i allmänhet. Vidare beordrade den amerikanska administrationen Kina att omedelbart stänga sitt konsulat i Houston som en slags repressalie. Skälen till att USA väljer att kritisera Kina nu via Trump och Mike Pompeo är sannolikt inrikespolitiska. Man försöker på klassiskt manér skapa en gemensam ”fiende” som det amerikanska folket kan enas kring i syfte att stödja presidentens opinionssiffror inför valet i höst. Därmed är det sannolikt att smutskastningen fortsätter. Kina har hanterat anklagelserna förhållandevis lugnt, både gällande Hong Kong situationen, Coronaspridning och spionerianklagelser.  På fredagsmorgonen kom emellertid ett smärre motdrag från Kina då man beordrar USA att stänga sitt konsulat i Chengdu, av alla ställen.

Räntemarknaden

Det har varit en lugn vecka på den nordiska kreditmarknaden. Det görs väldigt få emissioner så här i semestertider och det omsätts heller inte särskilt mycket.

Ett bolag som däremot gör en emission i skrivande stund är Intrum. Bolaget ska låna 500m Euro på 5-års löptid med en ränta strax under 5%. Detta för att lösa en tidigare obligation som förfaller 2022.

Aktiemarknaden

I måndags publicerade AstraZeneca och dess samarbetspartner Oxford University data för FAS I / II studien kring det C19-vaccin man försöker framställa i anrika tidskriften Lancet. Marknaden hade högt ställda förväntningar då aktien har varit stark inför publiceringen. Även om resultaten var lovande, så lovande man kan begära i en liten FAS I studie enligt den samlade expertisen både vad gäller antikroppar och säkerhet föll aktien tillbaka under veckan. En typisk så kallad ”Buy on Rumour, Sell on fact” rörelse vilket innebär att även om förväntningarna infriades hade marknaden varit lite för optimistisk inför. Vi äger AstraZeneca i fonderna av många skäl då vi anser att forskningsportföljen i stort är mycket intressant och bolaget har en fin vinsttillväxt. Oavsett C19-vaccin eller inte är aktien attraktivt värderad. Det ska bli intressant att se rapporten nästa vecka. Kom även ihåg att metodologin för att ta fram vaccinet är ny och har utvecklats inom ett av Astras cancerprogram. Detta program får sig nu en mycket snabb skjuts framåt given alla de investeringar som har gjorts av bland annat USA i Astras vaccinprojekt. Detta kommer man ha nytta av även rörande andra produkter i framtiden.

Rapporterna börjar komma igång och i Sverige har vi fått verkstadsrapporter från bl.a. Volvo, ABB och SKF. Generellt kan man säga att förväntningarna infrias då analytikerestimaten har varit mycket försiktiga. Även om rapporterna därmed har varit bättre (SKF var något sämre) blir reaktionerna efter första dagens initiala rörelser försiktiga. Det är uppenbart att investerare inte känner att man behöver stressa in i verksdagsbolagen när kurserna trots allt har återhämtat sig en hel del den senaste tiden. Vi påminner om branschkollegorna från förra veckan där exempelvis både Atlas Copco och Sandvik föll på sina respektive rapporter då man inte infriade marknadens förväntningar trots att skillnaderna var mycket små, precis som i SKF. Kanske krävs det tydligare tecken på en avklingande pandemi i hela världen innan verkstadsbolagen är redo för nästa steg.

Det är tydligt att rapporterna är viktiga. I portföljerna hittar vi alla de bästa aktierna i bolag som har rapporterat de senaste dagarna.

I Sverigeportföljen hittar vi vinnarna i Nolato, Lagercrantz, Getinge, Lindab, Ericsson och Thule som alla har stigit med 7 – 10%.

I de globala portföljerna utmärker sig Best Buy, Vestas Wind samt Unilever av samma skäl som ovan med uppgångar på 6 – 8%. Det är åter kul att se att vårt fokus på hållbara investeringar betalar sig även monetärt. Även denna vecka hittar vi de absolut bästa aktierna bland dessa. Ambea (+10%) och Vivint Solar (+13%), är bolag vi har valt in med speciellt fokus på hållbara investeringar.


Rapporter i fokus

Ökade coronarestriktioner har under veckan överskuggats av förhoppningar på att ett vaccin snart ska vara klart och marknaden har därmed varit positiv. Världsindex är på en vecka upp med ca 1,6%.

Makro

I Sverige ser vi stigande arbetslöshet. Totalt var 466.000 personer, 9,0 procent av arbetskraften, inskrivna som arbetslösa på någon av landets arbetsförmedlingar i slutet av juni. Det var 130.000 personer fler jämfört med samma månad förra året, då arbetslösheten var 6,7 procent enligt Arbetsförmedlingens månadsstatistik.

Notera även att den svenska kronan fortsätter att stärkas mot andra valutor då det allmänt anses att Sverige är ett av de länder som kommer att klara krisen bäst ekonomiskt. Historiskt har detta ett negativt scenario för våra exportbolag även om man bör komma ihåg att de generellt blir allt mer internationaliserade, och därmed mindre beroende av den svenska kronan, för varje år som går.

Kinas BNP växte under andra kvartalet med imponerande 11.5% vilket ger en årstakt på 3.2% och klart högre än väntat efter ett fall med 9.8% första kvartal. Världens näst största ekonomi måste nu i allt större utsträckning åter förlita sig på inhemsk och kreditdriven ekonomisk tillväxt tills dess att global tillväxt fått upp farten.

USA-konjunkturen är på rätt väg enligt centralbanken, Federal Reserve. Feds konjunkturrapport Beige Book, som publicerades i onsdags kväll, var överraskande positiv mot bakgrund av den senaste tidens accelererande virusspridning i olika delstater. Data för Beige Book samlades dock in t o m 6 juli. Det innebär att beslutet att åter stänga ned stora delar av Kaliforniens ekonomi, världens 5:e största om det hade varit ett eget land, inte fullt ut fångats av rapporten. Man säger dock att ”I frånvaro av vaccin och hot om nya nedstängningar står USA:s ekonomi inför fortsatt stora utmaningar”.

Därför är det inte utan orsak som fokus i veckan tydligt har varit på Astra Zeneca. Astra Zeneca är både involverat i ett eget vaccin-program och är stor delägare i bolaget Moderna som också har ett vaccin-program. Moderna har i veckan visat lovande data i sin FAS I studien och det ryktas att Astra Zeneca ska visa bra data under helgen som kommer, varför båda aktierna har stärkts. Marknaden har också använt detta nyhetsflöde som huvudskäl till positiv utveckling. Därmed kan man också konstatera, é contrarie, att negativa nyheter rörande forskningen kring vaccin kanske är det största hotet mot marknaden för tillfället.

Räntemarknaden

Det har varit en lugn vecka på den nordiska kreditmarknaden. Det görs väldigt få emissioner så här i semestertider och det omsätts heller inte särskilt mycket.

Rapporterna har börjat komma in för andra kvartalet. Castellum presenterade både ett förvaltningsresultat och ett driftöverskott som var över förväntan. Trots Coronapandemins påverkan på samhället så har bolaget inte sett några konkurser bland sina hyresgäster och hyresförlusterna är på samma nivå som förra året. VD Henrik Saxborn menar dock att det är för tidigt att dra några slutsatser av pandemins långsiktiga påverkan men konstaterar att kortsiktigt har bolaget klarat sig bra.

Aktiemarknaden

Rapporterna börjar komma igång och i USA har vi sett de amerikanska storbankerna, bortsett från Wells Fargo, komma in bättre. Även exempelvis Alcoa och Infosys har överraskat positivt hittills.

I Sverige har vi fått bankrapporter från SEB och Handelsbanken vilken ingendera nådde riktigt ända fram. Båda redovisade sämre räntenetton och högre kreditförluster. Nätbanken Avanza fick istället bära fanan högst i banksektorn då man redovisade över lag fina siffror och steg med över 10%. Verkstadsrapporterna från de stora bolagen har heller inte riktigt överraskat positivt ännu. Både Atlas Copco och Sandvik föll på sina respektive rapporter då man inte infriade marknadens förväntningar.


I väntan på rapportperioden

Marknaden har över lag varit försiktigt positiv under veckan i väntan på att rapportsäsongen ska dra igång, vilket sker under mitten av månaden. Vi har på hemmaplan sett positiva vinstvarningar (dvs resultatet väntas bli bättre än förväntat) från bl.a. Pandora (DK), Electrolux och Husqvarna. Världsindex är på en vecka upp med ca 0,7%.

Makro

Det kanske viktigaste indikatorn för veckan kom återigen från arbetsmarknaden i USA. Antalet personer som fortsatte att få arbetslöshetsunderstöd minskade med 700 000 personer och uppgick till drygt 18 miljoner personer, vilket var något bättre än väntat. 

Trots att vi har fått se ökad  Coronasmitta från flera håll, framförallt i USA, känns det fortsatt som om marknaden gärna väljer att fokusera på positiva nyheter för tillfället. Nollränta under flera år framöver kombinerat med gigantiska finanspolitiska åtgärder har eldat på aktiemarknaderna.

På tisdagen sänkte EU-kommissionen sin prognos för tillväxten i år i euroområdet med 1 procentenhet, till -8,7 procent, jämfört med majprognosen.

Bulgarien och Kroatien förväntas att införlivas i ERM-2 idag, fredag, efter marknadens stängning. Ingendera lär bidra till ett ökat förtroende för det europeiska valutasamarbetet EMU.

Räntemarknaden

Primärmarknaden har varit lugn denna vecka då många har gått på semester nu och en fortsatt låg aktivitet är att vänta under sommaren. Rörelserna på marknaden har varit små, svenska räntor har sjunkit något under veckan emedan amerikanska har varit relativt oförändrade.

Aktiemarknaden

Electrolux förklarar den positiva utvecklingen under senare delen av kvartalet med att restriktionerna i Europa gradvis har upphävts. ”Electrolux har också framgångsrikt genomfört åtgärder för att minska kostnaderna, bland annat genom permitteringar av anställda på flera marknader och genom väsentligt minskade rörliga kostnader”. 

Vi lyssnar naturligtvis kontinuerligt på bolag och flera (såsom SKF och Sandvik) har under den senaste tiden uttryckt att pandemin och medförande minskningar i efterfrågan möjliggjort strategiska förändringar i organisationerna samt investeringar i ökad automatisering. Ovanstående är naturligtvis positivt ur ett bolagsperspektiv. Samtidigt måste man, ur ett nationalekonomiskt perspektiv, vara försiktig så inte automatiseringar sker för snabbt med oåterkalleliga arbetsmarknadseffekter som följd.

Det ska bli spännande att följa rapporterna som drar igång i nästa vecka. Vi noterar i de globala portföljerna att teknikbolagen åter har tagit täten både under de positiva och negativa dagarna denna vecka.


Semestern närmar sig och volatiliteten avtar?

Det är tydligt att nyhetsflödet avtar och marknaden har lite svårt att hitta fokus. Å ena sidan finns stödet av finans- och penningpolitik men å andra sidan ser vi också en del bakslag i sjukdomsstatistiken från exempelvis USA och Tyskland där restriktioner återinförs.  Det ska bli intressant att se om det inte i slutändan trots allt visar sig att Anders Tegnell och Sverige med sin ”lagom-” strategi har bekämpat C19 effektivast. Världsindex är på en vecka upp med ca 2%.

Makro

Det kanske viktigaste indikatorn för veckan kom återigen från arbetsmarknaden i USA. Antalet sysselsatta ökade med 4,8 miljoner personer i juni. Arbetslösheten uppgick till 11,1 procent, jämfört med 13,3 procent månaden före, vilket var lite bättre än vad marknaden hade vågat hoppas på.

Trots att vi har fått se ökande C19 statistik från flera håll, framförallt i USA, känns det som om marknaden gärna väljer att fokusera på positiva nyheter för tillfället. Framförallt minskande arbetslöshet samt en återgång till en fungerande ekonomi är sådana indikatorer.

Under veckan har vi även fått positiva indikationer från forskningsarbetet kring ett C19 vaccin från både Pfizer och AstraZeneca och deras respektive samarbetspartners, vilket har stärkt marknaden.

Räntemarknaden

Riksbanken lämnade styrräntan oförändrad under veckan. Man förlänger stödpaketen genom att utöka tillgångsköpen från 300 till 500 mdr samt att köp av företagsobligationer kommer att påbörjas i september och sträcker sig fram till och med juni 2021.

Primärmarknaden lugnade ner sig något denna vecka då många börjar gå på semester nu och en fortsatt låg aktivitet är att vänta under sommaren. Rörelserna på marknaden har varit små, amerikanska räntor har stigit något under veckan emedan svenska har varit relativt oförändrade.

Aktiemarknaden

Calliditas, med sina unika metoder för läkemedelsleverans inuti kroppen, är i topp efter den amerikanska listningen härom veckan som lett till ökat analysfokus från flera amerikanska mäklarhus. Detta är en liten pärla som inte får missas. Det är kul att se att flera amerikanska analytiker sätter riktkurser på mellan 2- 300% över dagens aktiekurs. Buckle up and enjoy the ride!!  Vidare noterar vi att både FaceBook och Amgen har stigit med ca 9%.


Sommarvärme ute – men inte på börsen denna vecka

Det är tydligt att nyhetsflödet avtar och marknaden har lite svårt att hitta fokus. Å ena sidan öppnar ekonomierna upp igen stödda av finans- och penningpolitik men å andra sidan ser vi också en del bakslag från exempelvis Tyskland och de södra amerikanska delstaterna där sjukdomstalen ökar igen. Världsindex är på en vecka ner med ca 2%.

Makro

Det är också tydligt att vi böjar närma oss den lite lugnare sommarperioden innan rapporterna kommer igång i mitten av juli.

President Trump är som vanligt i hetluften och veckans snackis är den förre säkerhetsrådgivaren John Boltons bok om sina 17 månader på posten hos presidenten. Det utlovas en hel del detaljer kring Trump som person och hans olämplighet som president.

Dessutom har Trump passat på att dra in ett antal arbetsvisa som bland annat används av gästarbetare i IT-branschen, varför kritik från bl.a. Googl, Tesla och Twitter inte lät vänta på sig. Presidenten vill istället på detta sätt frigöra arbetsplatser åt amerikaner när arbetslösheten är så hög. Kritikerna menar att detta är ett mycket kortsiktigt tänkande som dränerar USA på kompetens och riskerar att bidra till att den ekonomiska återhämtningen blir svårare.

Flash PMI:s (Inköpschefsindex undersökningar i förenklad form i mitten av månaden till skillnad från den större undersökningen i slutet av månaden) rapporterades på tisdagen. Exklusive USA hamnade genomsnittet av Asien och Europas större ekonomier på 46,2 där 50 anses var skiljelinjen mellan tillväxt och kontraktion. Visserligen innebar detta en uppgång med drygt 6 enheter från maj men Japan var mycket svagt och föll faktiskt lite från maj till 37,8. USA kom in något starkare på 49,8 (förväntat 48)

Florida och Kalifornien rapporterade på onsdagen om ett rekordhögt antal nya smittade av C19-virus. Oron växer nu för att delstatsregeringarna i Tallahassee och Sacramento kommer att tvingas införa stanna-hemma-order och stänga icke nödvändiga verksamheter om virusutbrottet inte kan bringas under kontroll.

Disney meddelade också på onsdagen att öppningen av företagets temaparker i Kalifornien, som tidigare planerats till den 17 juli, kommer att senareläggas, och att ny information om när öppningen kan ske dröjer åtminstone till efter den 4 juli. Samtidigt har guvernörerna i New York, New Jersey och Connecticut infört karantänstvång på 14 dagar för resande från nu hårt virusdrabbade delstater som Florida för att motverka risken för nya utbrott i de nordöstra delstaterna. Det är tufft att hantera coronasituationen i ett så stort land som USA. Risker finns för problem inrikes då olika delstater har nått olika långt och har olika syn på hur smittan ska bekämpas. Kanske Anders Tegnells medelväg inte är så dum i alla fall…..

Räntemarknaden

Primärmarknaden fortsätter att förbättras. Yielderna är lite högre men nu börjar sommar och semester att göra sig påmint med lägre aktivitet på primärmarknaden som följd. Rörelserna har varit små, men amerikanska räntor har stigit något under veckan, medan svenska har varit relativt oförändrade.

Aktiemarknaden

Lufthansas aktie lyfte med 15 procent på torsdagsmorgonen, efter att storägaren Heinz Hermann Thiele gått ut i media och gett sitt bifall till planen att ta upp nödlån från staten i utbyte mot nytryckta aktier som späder ut tidigare ägares andelar kraftigt. Det ska bli mycket intressant att se hur flygbranschen tar sig ur krisen. Blir det bara de gamla statliga bolagen kvar som SAS, Lufthansa, Air France och British Airways? Hur kommer därmed konkurrensen att se ut under de närmaste åren och vad innebar det för biljettpriser och därmed människors resevanor?

SEB-aktien steg ungefär 4,5 procent på torsdagseftermiddagen efter beskedet att Finans-inspektionen utdömer en sanktionsavgift på 1 miljard kronor för brister i bankens arbete mot penningtvätt i Baltikum. SEB noterar i ett uttalande att Finansinspektionen har beslutat att ge SEB en anmärkning, vilket är en lägre grad av sanktion som ges när överträdelsen inte bedöms som allvarlig. Sanktionsavgiften på 1 miljard kronor motsvarar cirka 14 procent av det maxbelopp som FI kan utfärda i detta ärende. Vi menar att detta tydliggör att FI inte anser att SEB:s förseelser har varit av samma allvarliga art som Swedbank och marknadens reaktion var därmed en tydlig lättnad.


Ny stimulans gläder börsen

Efter vinsthemtagningar under fredagen förra veckan och måndagen denna vecka, har marknaden ånyo tagit fart. Framförallt expansiv amerikansk penningpolitik och löften om ytterligare finanspolitiska åtgärder driver börserna uppåt. Världsindex är på en vecka upp med
ca 2%.

Makro

Den amerikanska centralbanken (FED) annonserade på måndagskvällen att man kommer att utöka köpen av företagsobligationer till att gälla inte bara s.k ETF:er (förpaketerade korgar av obligationer) utan nu även gälla köp i enskilda namn. Kreditbetyget på dessa obligationer måste vara BBB- per den 23/3 2020. Det sistnämnda är viktigt för här kan man alltså köpa obligationer i bolag som nu är mycket illa ute, bara de var ok (BBB-) innan Coronakrisen.

Samma kväll meddelade president Trump att man förbereder ett paket med
infrastrukturinvesteringar på 1 000 miljarder USD för att stödja ekonomin. Primärt ska pengarna användas till traditionella infrastrukturprojekt såsom vägar och broar, men en del av pengarna ska även användas till förbättrad bredbandstäckning på landsbygden samt 5G-
investeringar.

Det internationella analysföretaget Capital Economics släppte på tisdagen en intressant analys där man tydliggör de ekonomiska effekterna av Coronakrisen. De flesta stora ekonomier väntas redovisa BNP som faller med mellan 25-30% under det första halvåret 2020. Sverige sticker ut med en prognos om endast -8%. Rapporten lyfter fram Sverige och dess strategi som mycket positiv ur ett ekonomiskt perspektiv. Dock påpekar författarna att Sveriges ekonomiska framgångar är på bekostnad av höga dödstal.

På den negativa sidan rapporteras om bakslag i statistiken rörande nya Coronafall i vissa amerikanska delstater såsom Texas, Florida och Kalifornien.

Även från Kina har hörts en del oroande kommentarer, då det verkar som att man har fått ny smittspridning i Peking med stängning av skolor och flyg som följd.

På den säkerhetspolitiska scenen i Asien hör vi lite oroande budskap i form av beskjutning mellan kinesiska och indiska gränsposteringar samt hårdnad retorik mellan Syd- och
Nordkorea.

Ingenting biter dock på marknaden för tillfället, där stimulansåtgärderna överskuggar orosmolnen

Räntemarknaden

Primärmarknaden återhämtar sig ytterligare. Yielderna är lite högre, men intresset är stort hos emittenterna. Vi har under veckan deltagit i både Grieg Seafood och Nordic Entertainment (den traditionella TV-delen i MTG).

Aktiemarknaden

Vi ser fortsatt bra drag i aktiemarknaden, men den sektorrotation in i cykliska bolag som pågick i början av juni har bedarrat något och nu ser vi istället breda uppgångar. Detta exemplifieras tydligt om man exempelvis tittar på graferna för det mer traditionella Dow Jones Industrial index (DJI) och den tekniktunga Nasdaq-börsen. Nasdaq har gått betydligt bättre än DJI under hela året, men under första hälften av juni gick DJI klart bättre. Ordningen är nu återställd och Nasdaq har under den senaste veckan hämtat igen hela månadsförsprånget som DJI skapat.

I krisens tecken har vi sett varsel från både Sandvik och Volvo rörande flera tusen tjänster i varje bolag. Det är naturligtvis mycket tråkigt, men också lite oroande. Högre arbetslöshet påverkar också efterfrågan på alla varor och tjänster i den totala ekonomin, varför en negativ spiral kan inledas. Vi noterar kommentarerna från Sandvik där man menar att man idag använder sig av den statligt subventionerade permitteringslösningen. Denna löper dock ut vid´årsskiftet och därför måste man vidta dessa förberedelser för att möta den lägre efterfrågan man ser i pandemins spår. Här tycker vi det är viktigt att staten visar att man är beredd att förlänga dagens finanspolitiska åtgärder om så skulle behövas, för att därmed möjliggöra långsiktigare planering i företagen och kanske undvika en del varsel.

Marknaden tar en paus

Efter kraftiga uppgångar fram till i fredags förra veckan där exempelvis OMX index stigit med 17% sedan mitten av maj har innevarande vecka inneburit en paus. Marknaden har varit avvaktande och avslutade med ett kraftigt globalt fall på torsdagen. Summerat föll Världsindex med 2,7% under veckan.

Makro

Inledningen av veckan innebar en avvaktande väntan på den amerikanska centralbanken (FED) som skulle leverera räntebesked på onsdagskvällen. Räntan lämnades som väntat oförändrad. Verbalt kommunicerade FED också i enlighet med förväntningarna. Man ser fortsatt stor osäkerhet, BNP för andra kvartalet kommer sannolikt bli det sämsta sedan mätningar påbörjades och banken kommer ta till all till buds stående medel för att stötta ekonomin. Vidare ser man ingen inflation och även om sådan skulle uppkomma ser man absolut ingen anledning att börja fundera på räntehöjningar före 2022. Mottagandet från marknaden var något svalt då inga nya konkreta stödåtgärder presenterades.

Senare under onsdagskvällen framkom bakslag i statistiken rörande nya Covid-19 fall i Texas, Florida och Kalifornien varför marknaden tog ett kraftigt steg tillbaka under torsdagen.

Amerikanska arbetslösheten har inte velat förbättras. Med payrolls förra veckan och
gårdagens nyanmälda arbetslösa ser dock läget något ljusare ut. Veckans siffra för nya arbetslösa kom in på drygt 1,5 miljoner från 1,9 miljoner föregående vecka och antalet personer som uppburit arbetslöshetsunderstöd i minst två veckor föll med ca 600 000 till 20,9 miljoner.

Nu återstår att se om marknaden nöjer sig med en kortare vinsthemtagning eller om vi kommer få se förnyad oro de närmaste veckorna. Mycket hänger på statistiken kring Covid-19 fallen och vi vet ju från Tegnells presentationer att dessa fluktuerar en aning. Tittar vi på dödstals genomsnitten (7 dgr rullande) i USA är dock trenden fortsatt tydligt neråt. Vi anser att detta är en säkrare statistisk källa än insjuknade per dag och vi menar därmed att läget för närvarande är stabilt.

Räntemarknaden

Fastighetsbolaget Klövern erhöll i veckan officiell rating (BBB-) av tyska ratinginstitutet Scope. Det är fortsatt hög aktivitet på primärmarknaden inför semestrarna, de flesta emissionerna är kraftigt övertecknade.

Aktiemarknaden

Efter några veckor av sektorrotation in i cykliska bolag ser vi nu en tillbakagång in i
framförallt teknikbolag igen. Detta manifesteras av att den amerikanska tekniktunga börsen Nasdaq gjord All Time High under onsdagen med en stängning över 10 000.


Optimismen tilltar

Oron och volatiliteten har avtagit under maj och ersatts med optimism om återhämtning i takt med att länder öppnas igen efter tidigare nedstängning på grund av Corona.

Marknaden

Oron under mars och april har förbytts i optimism. Marknaden är för tillfället övertygad om att de kraftiga penning- och finanspolitiska stimulanserna kommer att bidra till snabba vinståterhämtningar för bolagen.

Värt att notera är att vi har sett en tydlig förändring av investerarnas preferenser rörande favoriserade bolag och branscher under månaden. I den tidiga återhämtningsfasen från början av april var det främst teknikbolag som gick starkt, då de ansågs mindre påverkade av krisen. Under maj har det främst varit cykliska bolag i industri och banksegmentet, där det krävs en reell nationell ekonomisk återhämtning för att vinsterna ska återvända, som har gått bäst. Frågan är naturligtvis om marknaden är för positiv och har tagit ut för stora segrar i förskott så att det därmed finns risk för bakslag, eller om den reella ekonomiska återhämtningen faktiskt har börjat.

Närmaste framtiden

Vi är av naturliga skäl mindre optimistiska kring bolagens första halvår 2020. Effekterna av åtgärderna för att förhindra virusspridningen kommer att påverka världsekonomins och bolagens tillväxt negativt. Emellertid menar vi att det låga ränteläget i kombination med penning- och finans-politiska stimulanser talar för en ganska snabb återhämtning när väl krisen är över. Marknaden har under april och maj diskonterat detta scenario. Förhoppningsvis får vi uppleva den realekonomiska vändningen under andra halvåret 2020.


V.23 Marknaden återtar förlorad mark

Marknaden återtar förlorad mark

Oron och volatiliteten har avtagit under maj månad och ersatts med optimism om
återhämtning i takt med att länder öppnas igen. Den senaste veckan är inget undantag på denna punkt.

Om man tittar på Världsindex i svenska kronor är uppgången begränsad till knappt 1% under maj, men om man tittar på Världsindex i USD finner vi en helt annan bild med en i stort sett dagligen positiv marknad där månaden summeras till drygt +8%.

Förklaringen till skillnaden beror på styrkan i den svenska valutan. På valutamarknaden anses det allmänt att Sverige kommer att komma ur krisen med lägre skuldacceleration än övriga länder där nedstängningarna har varit mer omfattande. Kronan har därmed exempelvis stärkts med över 4% mot den amerikanska dollarn under maj.

Makro

Amerikanska arbetslösheten vill inte förbättras. Veckans siffra för nya arbetslösa kom in på drygt 1,8 miljoner och antalet personer som uppburit arbetslöshetsunderstöd i minst två veckor ökade igen med över 600 000 till 21,5 miljoner.

ECB lämnade på torsdagen styrräntan oförändrad och Christine Lagarde sade vid
efterföljande presskonferens att nya indikatorer visar vissa tecken på att botten på nedgången i euroområdets ekonomi kan ha passerats. Förbättringen har dock hittills varit ljummen jämfört med takten i nedgången. Under andra kvartalet kommer BNP att visa en rekordstor nedgång.

Vidare meddelade ECB att man utökar storleken på QE-programmet, Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP), med 600 miljarder euro till 1.350 miljarder euro, och förlänger programmets genomförandetid till och med åtminstone juni 2021 (tidigare uppgavs årsskiftet).

Nästan samtidigt lanserade därefter Tyskland ytterligare ett program på totalt 130 miljarder euro. Bland åtgärderna finns en sänkning av momsen från 19 till 16 procent, bryggfinansiering för små- och medelstora företag, ökade investeringar i digitalisering, skatteincitament för ökade företagsinvesteringar, stöd till kommunerna och en familjebonus på 300 euro per barn. Man ökar även stödet för köp av elbilar.

De efterföljande kommentarerna fokuserar framförallt på Tysklands U-sväng rörande finanspolitik och det är kanske också i detta allmänna beteende från Världens regeringar vi ska finna en stor del av förklaringen till aktiemarknadens snabba återhämtning. Finanspolitik var utdömt som verkningsfull ekonomisk politik under mer än 20 år men börjar nu användas i mycket hög utsträckning. Marknaden spår att detta ska fungera och få ekonomier på fötter snabbt och effektivt.

Frågan är naturligtvis om marknaden är för positiv och har tagit ut för stora segrar i förskott så att det finns risk för bakslag, eller om den reella ekonomiska återhämtningen faktiskt har börjat.

Räntemarknaden

ECB annonserade igår att deras stödpaket för Covid19-pandemin utökas med 600 mdr EUR, vilket var mer än förväntat. Samtidigt så förlängde man tidsperioden för stödpaketet till mitten av nästa år. I USA pratas det om ett nytt stort stödpaket om ca 1 biljon dollar som även ska inkludera satsningar på infrastruktur.

Primärmarknaden tog ordentligt med fart under veckan med många emissioner som också var väldigt övertecknade, vilket visar att det finns mycket pengar redo att investeras. Vi valde att delta i tre emissioner under veckan: SKF, Tele2 samt Cibus. Cibus är ett fastighetsbolag inom high yield. Det var den första emissionen inom segmentet på väldigt länge.

Aktiemarknaden

Vi noterar en global förändring i aktiekursutvecklingen mellan börsens bolag. I kölvattnet av öppnandet av ekonomierna är det nu inte längre teknikbolag som går bäst, utan tillverkande industribolag och banker, som tidigare tillhört förlorarna. Ur ett historiskt perspektiv är det de senare som brukar gå bäst när vändningen är i sikte. Frågan är väl om detta är en from förhoppning eller om vi faktiskt har nått en vändpunkt för den ekonomiska utvecklingen.

AstraZeneca har flyt just nu. Bolaget deltar i två av de fem Coronavaccinprogram som den amerkanska regeringen stödjer både via sitt delägande i Moderna samt i egen regi i samarbete med Oxford University. Vidare fick man också utökat godkännande i USA för blodproppshämmaren Brilinta för minskad risk för hjärtattack eller stroke i högriskpatienter med kranskärlssjukdom. Vi räknar dessutom till ytterligare fem unika godkännanden från läkemedelsmyndigheter för andra preparat bara under maj månad. Forskningsportföljen levererar och för tillfället känns det som att AstraZeneca är ett bolag vi vill äga riktigt långsiktigt i portföljerna.


%d bloggare gillar detta: