search instagram arrow-down

Övrigt


FAQ om fonder


Vad är en fond?

En fond är en portfölj med olika typer av värdepapper (t.ex aktier och räntepapper) som ägs gemensamt av andelsägarna (alla som har innehav i fonden). Fonden kan bl a innehålla svenska och utländska aktier.

Vilka typer av fonder finns det?

Aktivt förvaltade fonder – är en fond där förvaltaren jobbar aktivt med innehaven (t.ex aktier) för att fonden ska gå bättre än sitt jämförelseindex (t.ex Stockholmsbörsen)

Indexfonder – är en fond som har som målsättning att utvecklas som sitt jämförelseindex (t.ex Stockholmsbörsen).

1. Aktiefonder – är en fond som investerar i aktier. Kan vara en aktiv aktiefond eller en indexfond.

2. Räntefonder – brukar delas in i korta räntefonder (räntor med kort löptid, oftast upp till ett år) samt långa räntefonder eller obligationsfonder (räntor med längre löptid, 1-10 år). Företagsobligationsfonder är räntefonder som i huvudsak investerar i räntebärande instrument utgivna av företag.

3. Blandfonder – Denna typ av fonder investerar i både aktier och räntebärande instrument.

4. Hedgefonder – Till skillnad från en aktiefond som ska följa med börsutvecklingen på en viss aktiemarknad har en hedgefond ett mål att ha en positiv avkastning oberoende hur aktiemarknaden utvecklas.

Varför bör man välja fonder i stället för aktier?

Många sparare gör felet att investera i enbart en aktie. Därmed blir risken väldigt hög (dvs du kan pricka en börsraket eller så förlorar du hela kapitalet). Minskad risk kan man på ett enkelt sätt uppnå genom att investera i en fond. En fond har oftast minst 20 innehav i olika branscher.

Vad är skillnaden mellan en aktie och en fond?

När du äger en aktie betyder det att du äger en del av ett företag.

En aktiefond är däremot en samling av flera aktier i en s.k portfölj. Äger du en aktiefond äger du indirekt en del i de bolag som finns i fonden.

Vad är ett fondbolag?

Ett fondbolag sköter fondernas förvaltning och administration. Fondbolaget företräder andelsägarna (ägarna i fonden) i alla juridiska och ekonomiska frågor som rör fonden. Fondbolaget måste ha Finansinspektionens tillstånd för att bedriva fondverksamheten.

Hur hög är risken i en fond?

I faktabladen (kiid-dokument) graderas fonderna efter risknivå 1-7. Det innebär att en fond med risknivå 1 är en lågriskfond med ett stort inslag av räntebärande instrument. En högriskfond (risknivå 7) består uteslutande av aktier på en enskild marknad eller bransch.


Cicero på Aktiespararna

I veckan deltog Anders Malmborg och Peter Magnusson från Cicero, i Aktiespararnas fondpresentation och workshop om ”trender bortanför Corona”. Se gärna klippen på aktiespararnas Youtube-kanal.


Vår filosofi

Cicero Fonders investeringsfilosofi, för de aktivt förvaltade fonderna, präglas av hållbarhet med en unik faktorförvaltning. Investeringsfilosofin innebär även ett avvägt risktagande med fokus på kapitalbevarande och en långsiktig god värdetillväxt. Aktiva investering ska enligt oss baseras på ekonomisk forskning, vilken visar att det finns ett antal egenskaper (faktorer) hos bolagen som över tid skapar meravkastning. Vi väljer därför i regel aktier i kvalitetsbolag grundat på företagens egenskaper och inte dagspriset på deras aktier.

%d bloggare gillar detta: