search instagram arrow-down

Aktiemarknad


Sommarrally på börsen?

Kan vi förvänta oss ett sommarrally? Det finns faktorer som talar för och emot detta.

De faktorer som talar för ett rally är de gigantiska stimulanspaketen. Världens centralbanker och regeringar har satsat enorma summor för att motverka effekterna av coronaviruset. Allt för att undvika depression och massarbetslöshet. Detta är dock redan inprisat av investerarna och man förväntar sig nu en snabb ekonomisk återhämtning.

Vad behövs då för ett sommarrally? Det enkla svaret är ännu mer (och oförväntade) stimulansåtgärder samtidigt som coronasmittan avtar. Man ska heller inte glömma bort presidentvalet i USA. Donald Trump vet att en stark aktiemarknad och en snabb återhämtning av sysselsättning krävs för en ny mandatperiod. Det kan således komma mer finanspolitik och penningpolitik. Den amerikanska centralbanken kan t ex börja köpa aktier (detta sker redan i Japan och i Schweiz). Halvårsrapporterna (som presenteras under mitten av juli) kan också påverka börserna. Sannolikt har analytikerna ännu inte diskonterat de enorma besparingsprogram som många börsbolag har annonserat. Här finns en hel del marginalförbättringar att hämta.

Får vi däremot en andra våg av coronaviruset där flera länder stänger ned så kan det slå tillbaka på ekonomin och börsen. Den höga börsvärderingen talar också emot ett rally. Fler opinionsundersökningar som visar på majoritet för Joe Biden som president kan också lägga (kortsiktigt) sordin på börshumöret.

Vad tror vi då? Med tanke på den kraftiga börsåterhämtningen under våren är det mest sannolika scenariot att börsen utvecklas sidledes under sommaren. Alternativavkastningen (den förväntade avkastning i en ränteplacering är närmast noll) ger ett gott stöd till börserna.

2020-06-22 Christer Sterndahlen


Den mest oväntade börsuppgången i historien

Börsuppgången efter coronautbrottet är den mest oväntade i historien. Den är också ovälkommen på så sätt att väldigt få placerare var beredda på detta. Flertalet större och långsiktiga investerare viktade ned sina aktieplaceringar i samband med pandemin. Detta är helt logiskt då världsekonomin förväntas gå i en djup lågkonjunktur.

Vad var det då som hände? Förklaringen till att börserna har återhämtat en större del av börsfallet förklaras helt och hållet av politik. Den aggressiva penningpolitiken kombinerat med den kraftiga och dessutom synkroniserade finanspolitiken har stoppat upp börsfallet och fått investerare att tro på en snabb återhämtning.

Börs22-junI årTopp i år1 år
Nasdaq9946,1210,8%1,3%23,8%
S&P 5003097,74-4,1%-8,5%5,0%
Euro stoxx 503246,80-13,3%-16,0%-6,3%
OMX1664,30-6,1%-12,4%2,2%

Christer Sterndahlen 2020-06-22


%d bloggare gillar detta: