search instagram arrow-down

Historiskt BNP-fall i Sverige

Den svenska ekonomin krympte med 8,6 procent under 2020:s andra kvartal. Det visar de senaste siffrorna från SCB, som släpptes på onsdagsmorgonen. Siffran är dock bättre än i många andra länder.

Veckan har präglats av god börsutveckling där Världsindex var upp med ca 2,5%, vilket delvis förklaras av en svag amerikansk dollar.

Makro

Ett nytt stödpaket verkar vara på gång i USA vilket har hållit marknaden under armarna den gångna veckan trots katastrofala, men väntade, BNP-siffror för det andra kvartalet. Amerikanska börser är upp omkring 2,5 – 4% under veckan i lokal valuta där DOW Jones är absolut vinnare. Det är intressant att notera att vi nu för första gången på länge inte hittar teknikindex, Nasdaq, i topp. En av orsakerna är naturligtvis det nya stödpaketet som främst lär gynna traditionell industri för att slå vakt om bolags överlevnad och därmed arbetstillfällen. Vi såg också en förbättring på arbetsmarknaden där antalet sysselsatta ökade med 167 000 (ADP). Även antalet nyanmälda arbetslösa i USA minskade i förra veckan till 1,1 miljoner från 1,43 föregående vecka, enligt landets arbetsmarknadsdepartement. Detta var åter en förbättring i jämförelse med de 1,41 miljoner bedömare i genomsnitt hade räknat med.

Tyngsta skälet till uppgången på amerikanska börser under veckan är dock den svaga amerikanska dollarn. Vi har tidigare uppmärksammat den starka svenska kronan i kölvattnet av den öppnare linjen Sverige fört i ekonomin under pandemin. I takt med bakslagen i pandemibekämpningen i USA under sommaren har också den amerikanska dollarn gått succesivt svagare och förra veckans BNP-siffra för det andra kvartalet accelererade fallet. Börsuppgångarna under veckan på de amerikanska börserna kan till ungefär hälften förklaras av just den svaga dollarn. Detta är något som vi också kommer att ha fokus på den närmaste tiden då kronförstärkningar historiskt missgynnar svenska exportbolag.

På onsdagen presenterade SCB BNP-siffran för andra kvartalet. Den svenska ekonomin föll med 8,6%. Fallet var i linje med vad de flesta bedömare hade räknat med och bättre än de siffror som flera europeiska länder redovisade under förra veckan. Euroområdet visade ett tapp på cirka 12 procent under andra kvartalet. Därmed är det trots allt tydligt att Sveriges linje att inte stänga samhället helt betalar sig åtminstone ekonomiskt.

Röster höjs nu för att regeringen borde presentera en ”expansiv budget” för att få igång den svenska ekonomin efter BNP-fallet, och således satsa ännu mer budgetutrymme för att stävja den ekonomiska tillbakagången. Bland andra fd Finansminister Anders Borg menar att arbetslinjen är helt avgörande när ekonomin ska återhämta sig under 2021.

Vi är av samma uppfattning, ett tappat arbetstillfälle är en oåterkallelig ekonomisk förlust för Sverige och man bör gå mycket långt för att stötta ekonomin. Däremot kan man nu vara mer selektiv än i början av krisen, det är skattebetalarnas pengar som ska spenderas och därmed finns det inga rättviseperspektiv att ta ställning till. Satsa på branscher med goda framtidsutsikter och tillväxtmöjligheter. Bolag och branscher med sämre förutsättningar finns ingen anledning att tillämpa konstgjord andning på.

Räntemarknaden

Det är fortsatt sommarstiltje på räntemarknaden. Svenska staten presenterade sina finanser vilka var något bättre än befarat vilket resulterar i att Riksgälden kan minska sin upplåning mot vad som planerades i maj.

Bank of England kom med sitt räntebesked i veckan och som väntat lämnas räntan oförändrad. De långa räntorna i både Sverige och USA har i stort sett varit oförändrade under veckan.

Aktiemarknaden

Efter Donald Trumps order om att förbjuda Tik Tok och WeChat överväger nu Microsoft att köpa Tik Tok. En sur Trump kan dock sumpa en sådan affär då han menar att tilltaget undergräver hans utrikespolitiska åtgärder och därmed kommer den amerikanska staten att kräva en större del av en eventuell köpesumma i kompensation.

Med tanke på de senaste veckornas retorik mellan Kina och USA där framförallt Trump har varit hård i sina uttalanden ska det bli spännande att se vad nästa veckas möte mellan parterna i nya handelsförhandlingar kan leda till.

%d bloggare gillar detta: