search instagram arrow-down

Rapporterna klarar marknadens granskande öga – USA:s ordkrig med Kina oroar

Veckan inleddes starkt denna semestervecka med stöd av rapporter och fortsatt teknikbolagsstyrka varefter tvivel succesivt smög sig in bland annat då retoriken mellan USA och Kina hårdnade igen. Slutresultatet blev att Världsindex var i princip oförändrat under veckan.

Makro

EU har till slut kommit överens om en budget och ett hjälpprogram för återuppbyggnad av ekonomierna efter pandemin på 750 MDR EUR. Det är en hissnande summa ur alla perspektiv och ska till knappt hälften bestå av lån som de ansökande länderna måste återbetala över lång tid. Fonden ska huvudsakligen lånefinansieras och det är första gången som EU tar upp lån av denna betydande dignitet som en gemenskap. Under finanskrisen var en av käpphästarna att ingen extern lånefinansiering skulle ske när hjälpprogrammen för exempelvis banker och PIIGS-länder utformades. Som vi har nämnt tidigare har det politiska intresset för finanspolitik ökat de senaste åren och finanspolitiska stödåtgärder är på modet igen efter 20 år av träda. Fonden har debatterats flitigt i svensk media och många verkar anse att det blir dyrt. Vi menar att det är positivt att man enas i dessa frågor och vi tror också att det är viktigt med solidaritet mellan medlemsländerna i en union. En union med allt för stora demografiska och ekonomiska skillnader överlever aldrig på sikt.

I Sverige ser vi stigande arbetslöshet då de slutgiltiga arbetslöshetssiffrorna för juni nu är sammanräknade. Totalt var 557 000 personer, 9,8 procent av arbetskraften, inskrivna som arbetslösa på någon av landets arbetsförmedlingar i slutet av juni. Det var 150.000 personer fler jämfört med samma månad förra året, då arbetslösheten var 6,7 procent enligt Arbetsförmedlingens månadsstatistik. Det är också en ökning med 0,8% sedan i maj. Bland ungdomar är arbetslösheten nu 28,7% vilket är en siffra vi inte sett sedan finanskrisen. Sannolikt kommer vi att behöva se fler stödjande åtgärder från regeringen för att dämpa den negativa trenden. Det bör understrykas att det är viktigt att försöka rädda varje arbetstillfälle både ur ett tillväxtperspektiv men också då kostnaderna för att hantera arbetslösheten inte ska skena. Vidare är det viktigt att Sverige erbjuder samma, eller bättre, stöd till multinationella företag som andra länder så vi inte riskerar att hamna i en situation där företag heller väljer att behålla produktion och arbetstillfällen i ett annat land där de statliga stöden är bättre.

Även i USA ökar arbetslösheten igen till följd av åter ökade Coronarestriktioner. Antalet nyanmälda sökande av arbetslöshetsunderstöd ökade med 109.000 personer förra veckan och uppgick till 1.416.000 personer. Veckan före låg siffran på 1.307.000 vilket analytiker hade trott skulle bibehållas.

Retoriken mellan USA och Kina hårdnade mot slutet av veckan igen. Trump och Mike Pompeo anklagar Kina för att fortsatt hålla inne med information kring smittspridningen av C19 samt i övrigt vara ”Bad Guys”i allmänhet. Vidare beordrade den amerikanska administrationen Kina att omedelbart stänga sitt konsulat i Houston som en slags repressalie. Skälen till att USA väljer att kritisera Kina nu via Trump och Mike Pompeo är sannolikt inrikespolitiska. Man försöker på klassiskt manér skapa en gemensam ”fiende” som det amerikanska folket kan enas kring i syfte att stödja presidentens opinionssiffror inför valet i höst. Därmed är det sannolikt att smutskastningen fortsätter. Kina har hanterat anklagelserna förhållandevis lugnt, både gällande Hong Kong situationen, Coronaspridning och spionerianklagelser.  På fredagsmorgonen kom emellertid ett smärre motdrag från Kina då man beordrar USA att stänga sitt konsulat i Chengdu, av alla ställen.

Räntemarknaden

Det har varit en lugn vecka på den nordiska kreditmarknaden. Det görs väldigt få emissioner så här i semestertider och det omsätts heller inte särskilt mycket.

Ett bolag som däremot gör en emission i skrivande stund är Intrum. Bolaget ska låna 500m Euro på 5-års löptid med en ränta strax under 5%. Detta för att lösa en tidigare obligation som förfaller 2022.

Aktiemarknaden

I måndags publicerade AstraZeneca och dess samarbetspartner Oxford University data för FAS I / II studien kring det C19-vaccin man försöker framställa i anrika tidskriften Lancet. Marknaden hade högt ställda förväntningar då aktien har varit stark inför publiceringen. Även om resultaten var lovande, så lovande man kan begära i en liten FAS I studie enligt den samlade expertisen både vad gäller antikroppar och säkerhet föll aktien tillbaka under veckan. En typisk så kallad ”Buy on Rumour, Sell on fact” rörelse vilket innebär att även om förväntningarna infriades hade marknaden varit lite för optimistisk inför. Vi äger AstraZeneca i fonderna av många skäl då vi anser att forskningsportföljen i stort är mycket intressant och bolaget har en fin vinsttillväxt. Oavsett C19-vaccin eller inte är aktien attraktivt värderad. Det ska bli intressant att se rapporten nästa vecka. Kom även ihåg att metodologin för att ta fram vaccinet är ny och har utvecklats inom ett av Astras cancerprogram. Detta program får sig nu en mycket snabb skjuts framåt given alla de investeringar som har gjorts av bland annat USA i Astras vaccinprojekt. Detta kommer man ha nytta av även rörande andra produkter i framtiden.

Rapporterna börjar komma igång och i Sverige har vi fått verkstadsrapporter från bl.a. Volvo, ABB och SKF. Generellt kan man säga att förväntningarna infrias då analytikerestimaten har varit mycket försiktiga. Även om rapporterna därmed har varit bättre (SKF var något sämre) blir reaktionerna efter första dagens initiala rörelser försiktiga. Det är uppenbart att investerare inte känner att man behöver stressa in i verksdagsbolagen när kurserna trots allt har återhämtat sig en hel del den senaste tiden. Vi påminner om branschkollegorna från förra veckan där exempelvis både Atlas Copco och Sandvik föll på sina respektive rapporter då man inte infriade marknadens förväntningar trots att skillnaderna var mycket små, precis som i SKF. Kanske krävs det tydligare tecken på en avklingande pandemi i hela världen innan verkstadsbolagen är redo för nästa steg.

%d bloggare gillar detta: