search instagram arrow-down

I väntan på rapportperioden

Marknaden har över lag varit försiktigt positiv under veckan i väntan på att rapportsäsongen ska dra igång, vilket sker under mitten av månaden. Vi har på hemmaplan sett positiva vinstvarningar (dvs resultatet väntas bli bättre än förväntat) från bl.a. Pandora (DK), Electrolux och Husqvarna. Världsindex är på en vecka upp med ca 0,7%.

Makro

Det kanske viktigaste indikatorn för veckan kom återigen från arbetsmarknaden i USA. Antalet personer som fortsatte att få arbetslöshetsunderstöd minskade med 700 000 personer och uppgick till drygt 18 miljoner personer, vilket var något bättre än väntat. 

Trots att vi har fått se ökad  Coronasmitta från flera håll, framförallt i USA, känns det fortsatt som om marknaden gärna väljer att fokusera på positiva nyheter för tillfället. Nollränta under flera år framöver kombinerat med gigantiska finanspolitiska åtgärder har eldat på aktiemarknaderna.

På tisdagen sänkte EU-kommissionen sin prognos för tillväxten i år i euroområdet med 1 procentenhet, till -8,7 procent, jämfört med majprognosen.

Bulgarien och Kroatien förväntas att införlivas i ERM-2 idag, fredag, efter marknadens stängning. Ingendera lär bidra till ett ökat förtroende för det europeiska valutasamarbetet EMU.

Räntemarknaden

Primärmarknaden har varit lugn denna vecka då många har gått på semester nu och en fortsatt låg aktivitet är att vänta under sommaren. Rörelserna på marknaden har varit små, svenska räntor har sjunkit något under veckan emedan amerikanska har varit relativt oförändrade.

Aktiemarknaden

Electrolux förklarar den positiva utvecklingen under senare delen av kvartalet med att restriktionerna i Europa gradvis har upphävts. ”Electrolux har också framgångsrikt genomfört åtgärder för att minska kostnaderna, bland annat genom permitteringar av anställda på flera marknader och genom väsentligt minskade rörliga kostnader”. 

Vi lyssnar naturligtvis kontinuerligt på bolag och flera (såsom SKF och Sandvik) har under den senaste tiden uttryckt att pandemin och medförande minskningar i efterfrågan möjliggjort strategiska förändringar i organisationerna samt investeringar i ökad automatisering. Ovanstående är naturligtvis positivt ur ett bolagsperspektiv. Samtidigt måste man, ur ett nationalekonomiskt perspektiv, vara försiktig så inte automatiseringar sker för snabbt med oåterkalleliga arbetsmarknadseffekter som följd.

Det ska bli spännande att följa rapporterna som drar igång i nästa vecka. Vi noterar i de globala portföljerna att teknikbolagen åter har tagit täten både under de positiva och negativa dagarna denna vecka.

%d bloggare gillar detta: