search instagram arrow-down

Semestern närmar sig och volatiliteten avtar?

Det är tydligt att nyhetsflödet avtar och marknaden har lite svårt att hitta fokus. Å ena sidan finns stödet av finans- och penningpolitik men å andra sidan ser vi också en del bakslag i sjukdomsstatistiken från exempelvis USA och Tyskland där restriktioner återinförs.  Det ska bli intressant att se om det inte i slutändan trots allt visar sig att Anders Tegnell och Sverige med sin ”lagom-” strategi har bekämpat C19 effektivast. Världsindex är på en vecka upp med ca 2%.

Makro

Det kanske viktigaste indikatorn för veckan kom återigen från arbetsmarknaden i USA. Antalet sysselsatta ökade med 4,8 miljoner personer i juni. Arbetslösheten uppgick till 11,1 procent, jämfört med 13,3 procent månaden före, vilket var lite bättre än vad marknaden hade vågat hoppas på.

Trots att vi har fått se ökande C19 statistik från flera håll, framförallt i USA, känns det som om marknaden gärna väljer att fokusera på positiva nyheter för tillfället. Framförallt minskande arbetslöshet samt en återgång till en fungerande ekonomi är sådana indikatorer.

Under veckan har vi även fått positiva indikationer från forskningsarbetet kring ett C19 vaccin från både Pfizer och AstraZeneca och deras respektive samarbetspartners, vilket har stärkt marknaden.

Räntemarknaden

Riksbanken lämnade styrräntan oförändrad under veckan. Man förlänger stödpaketen genom att utöka tillgångsköpen från 300 till 500 mdr samt att köp av företagsobligationer kommer att påbörjas i september och sträcker sig fram till och med juni 2021.

Primärmarknaden lugnade ner sig något denna vecka då många börjar gå på semester nu och en fortsatt låg aktivitet är att vänta under sommaren. Rörelserna på marknaden har varit små, amerikanska räntor har stigit något under veckan emedan svenska har varit relativt oförändrade.

Aktiemarknaden

Calliditas, med sina unika metoder för läkemedelsleverans inuti kroppen, är i topp efter den amerikanska listningen härom veckan som lett till ökat analysfokus från flera amerikanska mäklarhus. Detta är en liten pärla som inte får missas. Det är kul att se att flera amerikanska analytiker sätter riktkurser på mellan 2- 300% över dagens aktiekurs. Buckle up and enjoy the ride!!  Vidare noterar vi att både FaceBook och Amgen har stigit med ca 9%.

%d bloggare gillar detta: