search instagram arrow-down

Den mest oväntade börsuppgången i historien

Börsuppgången efter coronautbrottet är den mest oväntade i historien. Den är också ovälkommen på så sätt att väldigt få placerare var beredda på detta. Flertalet större och långsiktiga investerare viktade ned sina aktieplaceringar i samband med pandemin. Detta är helt logiskt då världsekonomin förväntas gå i en djup lågkonjunktur.

Vad var det då som hände? Förklaringen till att börserna har återhämtat en större del av börsfallet förklaras helt och hållet av politik. Den aggressiva penningpolitiken kombinerat med den kraftiga och dessutom synkroniserade finanspolitiken har stoppat upp börsfallet och fått investerare att tro på en snabb återhämtning.

Börs22-junI årTopp i år1 år
Nasdaq9946,1210,8%1,3%23,8%
S&P 5003097,74-4,1%-8,5%5,0%
Euro stoxx 503246,80-13,3%-16,0%-6,3%
OMX1664,30-6,1%-12,4%2,2%

Christer Sterndahlen 2020-06-22

%d bloggare gillar detta: