search instagram arrow-down

Ny stimulans gläder börsen

Efter vinsthemtagningar under fredagen förra veckan och måndagen denna vecka, har marknaden ånyo tagit fart. Framförallt expansiv amerikansk penningpolitik och löften om ytterligare finanspolitiska åtgärder driver börserna uppåt. Världsindex är på en vecka upp med
ca 2%.

Makro

Den amerikanska centralbanken (FED) annonserade på måndagskvällen att man kommer att utöka köpen av företagsobligationer till att gälla inte bara s.k ETF:er (förpaketerade korgar av obligationer) utan nu även gälla köp i enskilda namn. Kreditbetyget på dessa obligationer måste vara BBB- per den 23/3 2020. Det sistnämnda är viktigt för här kan man alltså köpa obligationer i bolag som nu är mycket illa ute, bara de var ok (BBB-) innan Coronakrisen.

Samma kväll meddelade president Trump att man förbereder ett paket med
infrastrukturinvesteringar på 1 000 miljarder USD för att stödja ekonomin. Primärt ska pengarna användas till traditionella infrastrukturprojekt såsom vägar och broar, men en del av pengarna ska även användas till förbättrad bredbandstäckning på landsbygden samt 5G-
investeringar.

Det internationella analysföretaget Capital Economics släppte på tisdagen en intressant analys där man tydliggör de ekonomiska effekterna av Coronakrisen. De flesta stora ekonomier väntas redovisa BNP som faller med mellan 25-30% under det första halvåret 2020. Sverige sticker ut med en prognos om endast -8%. Rapporten lyfter fram Sverige och dess strategi som mycket positiv ur ett ekonomiskt perspektiv. Dock påpekar författarna att Sveriges ekonomiska framgångar är på bekostnad av höga dödstal.

På den negativa sidan rapporteras om bakslag i statistiken rörande nya Coronafall i vissa amerikanska delstater såsom Texas, Florida och Kalifornien.

Även från Kina har hörts en del oroande kommentarer, då det verkar som att man har fått ny smittspridning i Peking med stängning av skolor och flyg som följd.

På den säkerhetspolitiska scenen i Asien hör vi lite oroande budskap i form av beskjutning mellan kinesiska och indiska gränsposteringar samt hårdnad retorik mellan Syd- och
Nordkorea.

Ingenting biter dock på marknaden för tillfället, där stimulansåtgärderna överskuggar orosmolnen

Räntemarknaden

Primärmarknaden återhämtar sig ytterligare. Yielderna är lite högre, men intresset är stort hos emittenterna. Vi har under veckan deltagit i både Grieg Seafood och Nordic Entertainment (den traditionella TV-delen i MTG).

Aktiemarknaden

Vi ser fortsatt bra drag i aktiemarknaden, men den sektorrotation in i cykliska bolag som pågick i början av juni har bedarrat något och nu ser vi istället breda uppgångar. Detta exemplifieras tydligt om man exempelvis tittar på graferna för det mer traditionella Dow Jones Industrial index (DJI) och den tekniktunga Nasdaq-börsen. Nasdaq har gått betydligt bättre än DJI under hela året, men under första hälften av juni gick DJI klart bättre. Ordningen är nu återställd och Nasdaq har under den senaste veckan hämtat igen hela månadsförsprånget som DJI skapat.

I krisens tecken har vi sett varsel från både Sandvik och Volvo rörande flera tusen tjänster i varje bolag. Det är naturligtvis mycket tråkigt, men också lite oroande. Högre arbetslöshet påverkar också efterfrågan på alla varor och tjänster i den totala ekonomin, varför en negativ spiral kan inledas. Vi noterar kommentarerna från Sandvik där man menar att man idag använder sig av den statligt subventionerade permitteringslösningen. Denna löper dock ut vid´årsskiftet och därför måste man vidta dessa förberedelser för att möta den lägre efterfrågan man ser i pandemins spår. Här tycker vi det är viktigt att staten visar att man är beredd att förlänga dagens finanspolitiska åtgärder om så skulle behövas, för att därmed möjliggöra långsiktigare planering i företagen och kanske undvika en del varsel.

%d bloggare gillar detta: