search instagram arrow-down

Hållbarhet – hur påverkar Aktiespararna på stämmorna?

Ciceros målsättning är att påverka bolagen i hållbarhetsarbetet. För de svenska innehaven har Cicero ett långsiktigt samarbete med Aktiespararna där de har mandat att företräda andelsägarna på bolagsstämmorna.

Under året har Aktiespararna haft ett antal fokuspunkter, vilket stöds av Cicero.  Dessa är:

  • Hållbarhet – med fokus på korruption

Aktiespararna ser med oro på den utveckling som varit där allt fler svenska bolag fastnar i internationella korruptions- och penningtvättshärvor. Detta är ett komplext internationellt problem och Aktiespararna kommer att ställa frågor kring hur bolagen jobbar emot detta. Aktiespararna har även i media ställt krav på de svenska tillsynsmyndigheterna att intensifiera sitt arbete gentemot korruption och penningtvätt.

  • Hållbarhet – Ett ökat oberoende

Aktiespararna vill se ett ökat oberoende i styrelser och valberedningar. Detta för att stärka småspararnas röst i bolagens beslutsprocesser. 

  • Hybridstämmor

Aktiespararna vill att bolagen ska möjliggöra för fler aktieägare att följa och delta i bolagsstämman. Ett sätt att göra detta är att ha så kallade hybridstämmor, det vill säga stämmor där det är möjligt för aktieägare att följa stämman i stämmosalen såväl som på distans, till exempel genom en webbsändning i realtid. I förlängningen vill Aktiespararna även se att bolagen möjliggör för aktieägarna att även rösta på distans i realtid.

  • Riktade emissioner- framförallt i de mindre bolagen

Aktiespararna ser med oro på att det i många mindre bolag i det närmaste slentrianmässigt vid bolagsstämman ges ett bemyndigande till styrelsen att genomföra riktade nyemissioner med frångående från aktieägarnas företrädesrätt. Detta då detta riskerar en utspädning av Aktieägarnas ägande på ett för dem närmast okontrollerat sätt. Aktiespararna vill att beslut om nyemission i första hand ska beslutas av stämman, ordinarie eller vid en extrastämma. 

Läs mer om hållbarhetsarbetet på vår hemsida http://www.cicerofonder.se

%d bloggare gillar detta: