search instagram arrow-down

Marknaden tar en paus

Efter kraftiga uppgångar fram till i fredags förra veckan där exempelvis OMX index stigit med 17% sedan mitten av maj har innevarande vecka inneburit en paus. Marknaden har varit avvaktande och avslutade med ett kraftigt globalt fall på torsdagen. Summerat föll Världsindex med 2,7% under veckan.

Makro

Inledningen av veckan innebar en avvaktande väntan på den amerikanska centralbanken (FED) som skulle leverera räntebesked på onsdagskvällen. Räntan lämnades som väntat oförändrad. Verbalt kommunicerade FED också i enlighet med förväntningarna. Man ser fortsatt stor osäkerhet, BNP för andra kvartalet kommer sannolikt bli det sämsta sedan mätningar påbörjades och banken kommer ta till all till buds stående medel för att stötta ekonomin. Vidare ser man ingen inflation och även om sådan skulle uppkomma ser man absolut ingen anledning att börja fundera på räntehöjningar före 2022. Mottagandet från marknaden var något svalt då inga nya konkreta stödåtgärder presenterades.

Senare under onsdagskvällen framkom bakslag i statistiken rörande nya Covid-19 fall i Texas, Florida och Kalifornien varför marknaden tog ett kraftigt steg tillbaka under torsdagen.

Amerikanska arbetslösheten har inte velat förbättras. Med payrolls förra veckan och
gårdagens nyanmälda arbetslösa ser dock läget något ljusare ut. Veckans siffra för nya arbetslösa kom in på drygt 1,5 miljoner från 1,9 miljoner föregående vecka och antalet personer som uppburit arbetslöshetsunderstöd i minst två veckor föll med ca 600 000 till 20,9 miljoner.

Nu återstår att se om marknaden nöjer sig med en kortare vinsthemtagning eller om vi kommer få se förnyad oro de närmaste veckorna. Mycket hänger på statistiken kring Covid-19 fallen och vi vet ju från Tegnells presentationer att dessa fluktuerar en aning. Tittar vi på dödstals genomsnitten (7 dgr rullande) i USA är dock trenden fortsatt tydligt neråt. Vi anser att detta är en säkrare statistisk källa än insjuknade per dag och vi menar därmed att läget för närvarande är stabilt.

Räntemarknaden

Fastighetsbolaget Klövern erhöll i veckan officiell rating (BBB-) av tyska ratinginstitutet Scope. Det är fortsatt hög aktivitet på primärmarknaden inför semestrarna, de flesta emissionerna är kraftigt övertecknade.

Aktiemarknaden

Efter några veckor av sektorrotation in i cykliska bolag ser vi nu en tillbakagång in i
framförallt teknikbolag igen. Detta manifesteras av att den amerikanska tekniktunga börsen Nasdaq gjord All Time High under onsdagen med en stängning över 10 000.

%d bloggare gillar detta: