search instagram arrow-down

V.23 Marknaden återtar förlorad mark

Marknaden återtar förlorad mark

Oron och volatiliteten har avtagit under maj månad och ersatts med optimism om
återhämtning i takt med att länder öppnas igen. Den senaste veckan är inget undantag på denna punkt.

Om man tittar på Världsindex i svenska kronor är uppgången begränsad till knappt 1% under maj, men om man tittar på Världsindex i USD finner vi en helt annan bild med en i stort sett dagligen positiv marknad där månaden summeras till drygt +8%.

Förklaringen till skillnaden beror på styrkan i den svenska valutan. På valutamarknaden anses det allmänt att Sverige kommer att komma ur krisen med lägre skuldacceleration än övriga länder där nedstängningarna har varit mer omfattande. Kronan har därmed exempelvis stärkts med över 4% mot den amerikanska dollarn under maj.

Makro

Amerikanska arbetslösheten vill inte förbättras. Veckans siffra för nya arbetslösa kom in på drygt 1,8 miljoner och antalet personer som uppburit arbetslöshetsunderstöd i minst två veckor ökade igen med över 600 000 till 21,5 miljoner.

ECB lämnade på torsdagen styrräntan oförändrad och Christine Lagarde sade vid
efterföljande presskonferens att nya indikatorer visar vissa tecken på att botten på nedgången i euroområdets ekonomi kan ha passerats. Förbättringen har dock hittills varit ljummen jämfört med takten i nedgången. Under andra kvartalet kommer BNP att visa en rekordstor nedgång.

Vidare meddelade ECB att man utökar storleken på QE-programmet, Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP), med 600 miljarder euro till 1.350 miljarder euro, och förlänger programmets genomförandetid till och med åtminstone juni 2021 (tidigare uppgavs årsskiftet).

Nästan samtidigt lanserade därefter Tyskland ytterligare ett program på totalt 130 miljarder euro. Bland åtgärderna finns en sänkning av momsen från 19 till 16 procent, bryggfinansiering för små- och medelstora företag, ökade investeringar i digitalisering, skatteincitament för ökade företagsinvesteringar, stöd till kommunerna och en familjebonus på 300 euro per barn. Man ökar även stödet för köp av elbilar.

De efterföljande kommentarerna fokuserar framförallt på Tysklands U-sväng rörande finanspolitik och det är kanske också i detta allmänna beteende från Världens regeringar vi ska finna en stor del av förklaringen till aktiemarknadens snabba återhämtning. Finanspolitik var utdömt som verkningsfull ekonomisk politik under mer än 20 år men börjar nu användas i mycket hög utsträckning. Marknaden spår att detta ska fungera och få ekonomier på fötter snabbt och effektivt.

Frågan är naturligtvis om marknaden är för positiv och har tagit ut för stora segrar i förskott så att det finns risk för bakslag, eller om den reella ekonomiska återhämtningen faktiskt har börjat.

Räntemarknaden

ECB annonserade igår att deras stödpaket för Covid19-pandemin utökas med 600 mdr EUR, vilket var mer än förväntat. Samtidigt så förlängde man tidsperioden för stödpaketet till mitten av nästa år. I USA pratas det om ett nytt stort stödpaket om ca 1 biljon dollar som även ska inkludera satsningar på infrastruktur.

Primärmarknaden tog ordentligt med fart under veckan med många emissioner som också var väldigt övertecknade, vilket visar att det finns mycket pengar redo att investeras. Vi valde att delta i tre emissioner under veckan: SKF, Tele2 samt Cibus. Cibus är ett fastighetsbolag inom high yield. Det var den första emissionen inom segmentet på väldigt länge.

Aktiemarknaden

Vi noterar en global förändring i aktiekursutvecklingen mellan börsens bolag. I kölvattnet av öppnandet av ekonomierna är det nu inte längre teknikbolag som går bäst, utan tillverkande industribolag och banker, som tidigare tillhört förlorarna. Ur ett historiskt perspektiv är det de senare som brukar gå bäst när vändningen är i sikte. Frågan är väl om detta är en from förhoppning eller om vi faktiskt har nått en vändpunkt för den ekonomiska utvecklingen.

AstraZeneca har flyt just nu. Bolaget deltar i två av de fem Coronavaccinprogram som den amerkanska regeringen stödjer både via sitt delägande i Moderna samt i egen regi i samarbete med Oxford University. Vidare fick man också utökat godkännande i USA för blodproppshämmaren Brilinta för minskad risk för hjärtattack eller stroke i högriskpatienter med kranskärlssjukdom. Vi räknar dessutom till ytterligare fem unika godkännanden från läkemedelsmyndigheter för andra preparat bara under maj månad. Forskningsportföljen levererar och för tillfället känns det som att AstraZeneca är ett bolag vi vill äga riktigt långsiktigt i portföljerna.

%d bloggare gillar detta: