search instagram arrow-down

Optimismen tilltar

Oron och volatiliteten har avtagit under maj och ersatts med optimism om återhämtning i takt med att länder öppnas igen efter tidigare nedstängning på grund av Corona.

Marknaden

Oron under mars och april har förbytts i optimism. Marknaden är för tillfället övertygad om att de kraftiga penning- och finanspolitiska stimulanserna kommer att bidra till snabba vinståterhämtningar för bolagen.

Värt att notera är att vi har sett en tydlig förändring av investerarnas preferenser rörande favoriserade bolag och branscher under månaden. I den tidiga återhämtningsfasen från början av april var det främst teknikbolag som gick starkt, då de ansågs mindre påverkade av krisen. Under maj har det främst varit cykliska bolag i industri och banksegmentet, där det krävs en reell nationell ekonomisk återhämtning för att vinsterna ska återvända, som har gått bäst. Frågan är naturligtvis om marknaden är för positiv och har tagit ut för stora segrar i förskott så att det därmed finns risk för bakslag, eller om den reella ekonomiska återhämtningen faktiskt har börjat.

Närmaste framtiden

Vi är av naturliga skäl mindre optimistiska kring bolagens första halvår 2020. Effekterna av åtgärderna för att förhindra virusspridningen kommer att påverka världsekonomins och bolagens tillväxt negativt. Emellertid menar vi att det låga ränteläget i kombination med penning- och finans-politiska stimulanser talar för en ganska snabb återhämtning när väl krisen är över. Marknaden har under april och maj diskonterat detta scenario. Förhoppningsvis får vi uppleva den realekonomiska vändningen under andra halvåret 2020.

%d bloggare gillar detta: