search instagram arrow-down

Cicero-Bloggen

Sparbloggen med fokus på hållbarhet.

CiceroBloggen är ett initiativ från Cicero Fonder som verkar för att uppmärksamma ekonomiskt och ekologiskt hållbart sparande.


Om Cicero Fonder

Cicero Fonder, som startade för 20 års sedan, har alltid sett sig som ett alternativ till de stora fondbolagen. Cicero Fonders uppdrag är att leverera bra avkastning till sina kunder baserat på hållbara investeringsalternativ. Vår investeringsfilosofi bygger på faktorförvaltning, där vi screenar fram stabila och lönsamma kvalitetsbolag vilket skapar förutsättningar för en god värdeutveckling på lång sikt.De senaste inläggen


  • Semestern närmar sig och volatiliteten avtar?
    Det är tydligt att nyhetsflödet avtar och marknaden har lite svårt att hitta fokus. Å ena sidan finns stödet av finans- och penningpolitik men å andra sidan ser vi också en del bakslag i sjukdomsstatistiken från exempelvis USA och Tyskland …
  • Sommarvärme ute – men inte på börsen denna vecka
    Det är tydligt att nyhetsflödet avtar och marknaden har lite svårt att hitta fokus. Å ena sidan öppnar ekonomierna upp igen stödda av finans- och penningpolitik men å andra sidan ser vi också en del bakslag från exempelvis Tyskland och …
  • Sommarrally på börsen?
    Kan vi förvänta oss ett sommarrally? Det finns faktorer som talar för och emot detta. De faktorer som talar för ett rally är de gigantiska stimulanspaketen. Världens centralbanker och regeringar har satsat enorma summor för att motverka effekterna av coronaviruset. …

Kontaktuppgifter

Mäster Samuelsgatan 1, 103 88 Stockholm

08-440 13 80

info@cicerofonder.se

Box 7188

Cicero Fonder © 2020